,

Sådan forhandler du i dit boligkøb

Forhandling er en helt naturlig del af dit boligkøb

Også når det drejer sig om de fejl og skader der er nævnt i huseftersynsrapporten 

Dine valgmuligheder: 

  • Afslag i købesummen  
  • Udbedring 

Selvfølgelig kan prisen på boligen også være fastsat således, at der allerede er taget højde for den eller de skader, der er.
Ligesom der selvfølgelig også kan stå så mange købere i kø, at forhandling er umulig.

Hus-eftersyns-rapporten siger noget om de synlige fejl og mangler, der er i ejendommen.

Ofte vil du som køber måske tænke,
at det kan være en god strategi, at forsøge at få et afslag i prisen,
for de fejl og mangler der er nævnt.

 

Den byggesagkyndige, der har udfærdiget hus-eftersyns-rapporten,
har givet de oplyste fejl og mangler en karakter, alt efter hvor alvorlig den byggesagkyndige skønner
fejl/manglen til at være.

Men rapporten siger intet om hvad udbedringen af den enkelte skade evt. kan koste
– det er vigtigt at hæfte sig ved.

Hvis du allierer dig med din egen byggesagkyndige, kan han naturligvis give et ret præcist bud på, hvad udbedringen vil koste.

Mange hus-købere prøver at få et afslag i husets pris for de skader og mangler, der er nævnt i tilstandsrapporten,
men måske er der en bedre idé.

Måske var det en bedre idé, at forhandle med mægleren om, at sælger sørger for udbedring af nærmere aftalte skader inden overtagelsen.

Og, at den byggesagkyndige, der har udarbejdet hus-eftersyns-rapporten, efterfølgende skal kvittere for, at skaden / skaderne nu er udbedret.

På den måde har du styr på, at skaden er blevet udbedret korrekt.

Du skal selvfølgelig altid overveje hvilken skade der er tale om…
om udbedring af skaden fx. er en mindre opgave, som du forventer, at du selv kan udføre.

Hvis du selv kan stå for udbedring, kan det måske bedre betale sig at få afslag i prisen.

I så fald, så er det en mulighed at forlange et afslag, som svarer til en håndværkers pris, hvorefter du selv kan udbedre skaden.

Læs mere om hvordan vi  kan hjælpe dig, HER

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat