Indlæg af Anette Malthe

Samliv og ægteskab har ikke samme spilleregler

Det kræver en hel del papir, hvis du og din kæreste gerne vil leve papirløst! Som jeg skrev om i sidste indlæg, tror rigtig mange, at de regler – rettigheder og forpligtelser – som gælder i ægteskabet, også gælder for ugifte samlevende eller i hvert fald også gælder for ugifte i en vis udstrækning. Det […]

,

Ægtefællebidrag? Hvem har ret til det…!

Ægtefællebidrag #2 af 2: Indlægget vil behandle om du overhovedet har ret til ægtefællebidrag, i bekræftende fald skal det dernæst afgøres, hvor meget du har krav på og hvor længe. Det er henholdsvis Retten og Statsforvaltningen der afgør dette. Ægtefællebidrag – dramaet om den hemmelige bonus! Der er 3 step i en aftale om ægtefællebidrag: […]

Ægtefællebidrag – dramaet om den hemmelige bonus!

I ligestillingens navn har det gamle hustrubidrag ændret navn til ægtefællebidrag… det ændrer dog ikke ved, at det fortsat er os kvinder (hustruer, Gud bedre det) der oftest kan have et krav på det omstridte bidrag. Ægtefællebidrag #1 af 2: Indlægget vil behandle din mulighed for, uden Rettens og Statsforvaltningens indblanding, at lave en aftale […]

Det økonomiske opgør #2 – millimeterretfærdighed koster…

Indlægget vil forklare opgørelsen af formuen ved skilsmisse og give et forsimplet eksempel på en bodeling. Bodeling #2 af 2: Opgørelse Jeres netto-fællesbo er jeres nettoværdier. Det vil sige en opgørelse, hvor alle aktiverne er fratrukket passiverne. Du skal simpelthen opregne hver aktivs værdi, og er der en tilhørende gæld som der fx ofte er […]

Det økonomiske opgør #1 – drop den benhårde krig…

Indlægget vil behandle de grundlæggende overvejelser du skal gøre dig i forbindelse med det økonomiske opgør. Jeg har siddet overfor folk der virkelig helt alvorligt har ment, at alt det de tog med sig ud af ægteskabet ikke var ret meget værd – men alt det ægtefællen tog med sig til gengæld var flere halve […]