Ansættelsesret

Som arbejdsgiver har du forpligtelser over for lønmodtageren, og det kan koste dig dyrt, hvis du ikke kender reglerne omkring ansættelseskontrakt, saglig begrundet opsigelse, sygdom, om funktionærloven er relevant for dig og overenskomstreglerne.

At du er en mindre arbejdsgiver betyder afgjort ikke, at det er mindre vigtigt, at være bekendt med de bestemmelser, der er relevante for dig.

Det er en del af arbejdsgivers forpligtelser overfor sine medarbejdere at udarbejde en ansættelseskontrakt, der indeholder de væsentligste vilkår for ansættelsen.

En mangelfuld ansættelseskontrakt kan have store konsekvenser for en arbejdsgiver. Det kan i værste fald betyde, at en ansat kan anlægge sag med påstand om en godtgørelse, der i grove tilfælde kan udgøre op til 20 ugers løn.

Vi hjælper dig med at udforme en ansættelseskontrakt, der opfylder dine forpligtigelser som arbejdsgiver.

Opsigelse af en medarbejder skal være sagligt begrundet. Det vil sige, at du ikke kan afskedige efter forgodtbefindende og ansætte en anden i den samme stilling. Men derimod at opsigelsen skal være begrundet i konkrete forhold omkring virksomheden eller omkring medarbejderen.

En opsigelse kan sagtens være sagligt begrundet, uanset at medarbejderen er sygemeldt.

Du bør som arbejdsgiver sætte dig ind i, hvorvidt dine medarbejdere er omfattet af Funktionærloven.

Såfremt medarbejdere er omfattet af Funktionærloven, skal ansættelsesvilkårene fastlægges under hensyntagen til Funktionærlovens rammer og retningslinjer.

Det samme kan siges om ansættelser, der er reguleret af overenskomster. De medarbejdere, der er dækket af vilkår i overenskomsten, skal naturligvis ansættes under hensyntagen hertil. Det skal alle andre medarbejdere ikke nødvendigvis. Løn under barsel og arbejdsgiverbetalt pension er bare et par eksempler på overenskomstregulerede bestemmelser, der kun gælder for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. Du risikerer i værste fald at gøre det dyrere for dig selv end nødvendigt, hvis du ikke er opmærksom på reglerne.