Dødsbo

Når en person afgår ved døden, er der mange praktiske opgaver for arvingerne. Arvingerne skal fx tage stilling hvordan boet efter den afdøde skal behandles.

Når du er arving, tager du stilling til hvad der skal ske med afdødes penge, fast ejendom, øvrige ejendele, evt. gæld, alt det der indgår i det samlede dødsbo.

Der er altid mange beslutninger og opgaver, også selv om afdøde kun efterlod sig få penge og få ejendele.

Behandlingen af et dødsbo sker i samråd med alle arvinger og samtidig også under en vis vejledning af skifteretten.

Når der er tale om et lidt større dødsbo, er det altid godt at få rådgivning fra en advokat og evt. en revisor.

Muligheder for at skifte dødsboet:

 • Privat skifte
 • Forenklet privat skifte
 • Boudlæg
 • Bobestyrerbo

Som ægtefælle kan du overtage afdødes bo som:

 • Udlæg til ægtefælle
 • Forenklet privat skifte, når du er eneste arving
 • Uskiftet bo.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Hvilken skifteform kan og bør vælges
 • Afkald på skifte af uskiftet bo
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Udlevering af dødsboet
 • Salg og værdiansættelse af aktiver
 • Stillingtagen til og håndtering af passiver
 • Valg af rette tidspunkt for boets afslutning (skæringsdag)
 • Udarbejdelse af boopgørelsen
 • Repræsentation af arvinger i dødsboer
 • Pensioner og livsforsikringer, herunder anfægtelse af begunstigelse
 • Betaling af dødsboskat