Lejeret for udlejere

Hos LexJuris advokatfirma har vi stor erfaring indenfor lejeret, både lejer og udlejere. Vi ved at lejeretten er kompleks og at Lejeretten langt fra er så simpel, at Lejeloven blot tilsidesætter lejekontrakten og beskytter lejer i enhver henseende. Det er derfor altafgørende at lejekontrakten er udfærdiget så den beskytter dig som udlejer bedst muligt.

Som boligudlejer skal man være særligt opmærksom ved udarbejdelse af lejekontrakten og håndtering og omfang af de løbende forpligtelser, man har som udlejer.

Det er fx vigtigt, at du som udlejer sørger for, at afholde flyttesyn med lejer, både ved lejers indflytning og fraflytning.

Ved lejers fraflytning SKAL lejer modtage en istandsættelsesopgørelse over de arbejder lejer skal betale for i forbindelse med fraflytningen. I istandsættelsesopgørelsen skal arbejderne oplistes, dog ikke nødvendigvis en færdig afregning med pris, men en oplistning således at lejer kan danne sig et overblik over hvilke arbejder der skal dækkes af det indbetalte depositum.

Et af de største problemer for udlejere kan netop være, at opsige eller ophæve lejeaftalen før udløbet af den aftale lejeperiode.
Det er altid en konkret vurdering hvilke forhold, der giver udlejer ret til at opsige eller ophæve lejekontrakten.

Forhold der ofte er tilbagevendende ved udlejers ønske om at opsige eller ophæve lejeaftalen:

  • Manglende betaling af leje
  • Manglende betaling af aconto udgifter, vand, varme, strøm
  • Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse af det lejede

Ved alle forhold gør det sig gældende, at der for udlejers vedkommende er helt fastlagte retningslinjer omkring påkrav og tidsfrister der skal overholdes, før det er muligt at opsige eller ophæve lejekontrakten.

Du kan helt GRATIS hente et eksempel på en påkravsskrivelse til lejer HER

Vi kan altid rådgive dig i en lejesag, således du ikke overser noget.