-er det så ikke godt nok?

sagde hun.

Og det er det desværre ikke

Helt enkelt
så er det sådan

-uden skriftlig fuldmagt
ingen ret til at foretage dispositioner

Det vil altså sige 

Hvis ikke der er givet en skriftlig fuldmagt til bestemte personer
til at foretage klare og tydelige dispositioner,

skal personen der ikke længere er ved sine fulde fem (også den person der har en trofast ægtefælle gennem mange år)
under værgemål (altså beskikkes en værge)
-det betyder
at familien nu skal samarbejde med en værge
som de muligvis ikke kender
både om de økonomiske og de personlige forhold

Helt kort – hvem og hvad…

Det gælder enhver af os (også når vi har været gift med den samme person i årtier)- og for enhver økonomisk/personlig disposition
-hvis vi en dag ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt
uanset
om det skyldes at
vi kommer ud for en ulykke
eller
bliver syge

Generalfuldmagten

Tidligere skulle der en generalfuldmagt til
for at give en anden person fuldmagt til at foretage økonomiske dispositioner på egne vegne.

Men der var flere udfordringer med generalfuldmagten:

   • udfordringer med at få generalfuldmagten anerkendt i pengeinstitutter
   • tvivl om den var gældende for personlige forhold (pleje, læge m.v., ansøge om off. tilskud)
   • langt større usikkerhed og mulighed for misbrug
    – (fuldmagten kan nemlig i princippet anvendes så snart den er underskrevet)

Fremtidsfuldmagten

i 2017 fik vi fremtidsfuldmagten

Den oprettes i 2 step
-først i tinglysnings-systemet
-og dernæst vedkendes den for en notar (der sikrer sig, at fuldmagtsgiver er beslutningsdygtig ved oprettelsen)

De fuldmægtige

Fremtidsfuldmagten kan give fuldmagt til
en person
eller
flere fuldmægtige i forening 
fx. ægtefælle og voksne børn i forening
eller voksne børn i forening

Fuldmagten træder først i kraft
via Familieretshuset
der, gennem fuldmagts-givers egen læge, sikrer
at fuldmagts-giver nu ikke længere er i stand
til at handle fornuftsmæssigt

Det betyder,

at der ingen usikkerhed er omkring en fremtidsfuldmagt:

   • den anerkendes fuldt ud i pengeinstitutter (og ved salg af ejendom m.v.)
   • den anerkendes til personlige forhold (pleje, læge m.v., ansøge om off. tilskud)
   • ingen usikkerhed – (fuldmagten kan først anvendes når fuldmagtsgiver ikke længere er ved sine fulde fem)

HER – kan du læse mere om Fremtidsfuldmagten 

Andre har også læst dette blogindlæg

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png