Ansættelsesret

Når du er ansat, er det vigtigt, at du har en ansættelseskontrakt, der fortæller dig, hvad du har aftalt med din arbejdsgiver.

De helt centrale punkter i din ansættelseskontrakt skal være:

  • Løn
  • Dato for ansættelsesforholdets begyndelse
  • Arbejdsopgaver
  • Mødetid og sted
  • Ferie
  • Arbejdstid, herunder det samlede ugentlige timeantal
  • Overarbejdstid, løn i overarbejdstimer

Der er aftalefrihed i ansættelsesretten, men aftalefriheden er i praksis begrænset af lovgivningen og af eventuelle overenskomster på området.

Vi kan som advokater hjælpe dig med at gennemlæse din ansættelseskontrakt, så du sikrer dig imod urimelige vilkår.

En del af den lovgivning, der begrænser aftalefriheden, er funktionærloven. Det er arbejdets karakter og antallet af arbejdstimer, der afgør, om du som medarbejder er omfattet af funktionærloven.

Det er oftest en fordel for medarbejderen/lønmodtageren at være omfattet af funktionærloven, fordi lønmodtageren dermed sikres visse rettigheder, som det ellers ikke var givet, du ville kunne opnå.

Det er fx løn under sygdom og regler om opsigelsesvarsler, stigende efter anciennitet.

Ud fra den betragtning kan det være en fordel for arbejdsgiver, at lønmodtageren ikke er omfattet af funktionærloven, fordi arbejdsgiver i så fald har langt større mulighed for selv at fastlægge, hvilke vilkår en medarbejder skal være ansat under.