Lejeret for lejere

Lejeloven beskytter på nogle områder lejer. Det kan dog være risikabelt at lade, lejelovens beskyttelse blive en sovepude, for på mange områder indenfor lejeretten, er en lejekontrakt blot en almindelig bindende aftale mellem parterne, Udlejer og Lejer.

Som lejer skal man derfor varetage sine egne interesser og ikke nødvendigvis forvente at Lejeloven i sidste ende sikrer, at man som lejer ikke bliver urimeligt behandlet.

HUSK din sunde fornuft!
#10 TIP om do’s and don’ts når du skal leje bolig

#1
Ved privatudlejning:
Undersøg ALTID hvem der ejer boligen og hvem din udlejer er, tjek FB profil, LinkedIn, KRAK.
Få forevist dokumentation for hvem der ejer boligen, bed evt. Udlejer forevise billedlegitimation.
Gå på: https://www.tinglysning.dk/tinglysning/landingpage/landingpage.xhtml – her kan du gratis tjekke hvem der er ejer af en given ejendom
Vær kritisk – så du ikke bliver franarret dit depositum.

#2
Se ALTID boligen – lej ALDRIG en bolig du ikke har fået fremvist.
Kun ved en fremvisning har du mulighed for at tjekke om det fremviste svarer til det anførte i lejekontrakten.

#3
TJEK Huslejen, din husleje må ikke være urimelig høj – og synes du den er det kan vi hjælpe dig med at anmode Huslejenævnet i den kommune du bor i, træffe afgørelse om den rimelige leje.
Lige så vigtigt er det, at du hæfter dig ved hvis huslejen er for god (og billig) til at være sand.
HUSK: vær klarsynet og nøgtern

#4
Betal ALDRIG hverken depositum eller husleje kontant til Udlejer! Heller ikke selvom Udlejer virker flink.
Betal ALTID via bankoverførsel eller ved at indsætte beløbet direkte på Udlejers konto.
Det er vigtigt, at du til enhver tid kan dokumentere din betaling.

#5
Lad dig ALDRIG presse til at underskrive lejekontrakten.
Hold hovedet koldt og lad dig ikke presse til en hurtig beslutning – heller ikke selv om Udlejer har 3 andre lejere på hånden.

#6
Betal ALDRIG ekstra penge til udlejer under bordet.
Hverken depositum eller leje.
Det er for det første ulovligt for det andet har du ingen mulighed for at få pengene tilbage.

#7
Betal ikke for meget i depositum.
Udlejer kan kræve 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje OG beløbene skal fremgå af lejekontrakten.

#8
Dokumenter lejemålets stand og aftal indflytningssyn med udlejer.
Vær særligt OBS på skriftlighed – mundtlige aftaler er meget svære at bevise.
Du kan dokumentere lejemålets stand ved fotografering af lejemålet ved indflytning. Du har 14 dage efter din overtagelse, til at give udlejer skriftlig besked om mangler ved lejemålet. Måske må du leve med manglerne men dokumenterer du, at manglerne var der ved din indflytning, så du slipper for at skulle dække udgifter til udbedring ved din egen fraflytning.

#9
Din opsigelse af lejemålet skal være skriftlig til udlejer og evt. sendes pr. mail. Lad være med blot at smide en seddel i Udlejers postkasse. Sørg for, at du kan dokumentere at udlejer har modtaget opsigelsen. Du har ifølge lejeloven 3 måneders opsigelse. Såfremt du ønsker, at fraflytte tidligere har Udlejer pligt til, at forsøge at genudleje. Udlejer skal kunne dokumentere forsøg på genudlejning.

#10
Ved fraflytning skal Udlejer fremsende en istandsættelsesopgørelse til dig, senest 14 dage efter din fraflytning. Det er vigtigt du møder op til et fraflytningssyn med Udlejer hvor I sammen gennemgår lejemålets stand. Du kan ikke anvende et indbetalt depositum, til betaling af leje i de sidste måneder af lejeperioden, kun evt. forudbetalt leje kan anvendes til dette.