Sådan finder du ud af, om du har krav på ægtefællebidrag

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden,
det er simpelthen en forpligtigelse, der følger med dèt, at blive gift.

og
i visse tilfælde kan forpligtelsen også udstrække sig
efter separationen eller skilsmissen.

 

Ved en separation eller skilsmisse er der 2 vilkår, I skal blive enige om

   • ægtefællebidrag
   • lejebolig (overtagelse)

Før I er enige om vilkårene
(eller I har modtaget en afgørelse – hvis I ikke selv kan blive enige)
kan Familieretshuset ikke udfærdige en separations eller skilsmissebevilling

Tilbage til bidraget

Hvis I ikke selv kan blive enige om, du har krav på ægtefællebidrag,
træffer Familieretten afgørelse om det,
og derefter
træffer Familieretshuset en afgørelse om
hvor stort bidraget skal være, og hvor længe det skal betales

Familieretten afgør, om du har ret til ægtefællebidrag

Forskellige faktorer spiller ind når
Familieretten afgør
om du
har krav på
et ægtefællebidrag

og
du kan nemt selv vurdere om ægtefællebidrag
er noget du bør overveje

Hvis din ægtefælles indtjening er meget større end din – har du et godt udgangspunkt

4 punkter har afgørende betydning ved
vurderingen af, om du har krav på ægtefællebidrag:

   • forskel i jeres indkomst
   • din årlige indtjening (som udgangspunkt) ikke overstiger kr. 320.000,-
   • ægteskabet varighed
   • som udgangspunkt har det også betydning, hvilken udsigt du har til fremtidig beskæftigelse

Det er Familierethuset, der afgør, hvor stort bidraget skal være, og hvor længe det skal betales

Det betyder:
når det er besluttet, at du har KRAV på ægtefællebidrag
så er næste step:

   • bidragets størrelse
   • bidragets længde

Beregnings-modellen:

   • bidragets størrelse vil ofte udgøre 1/5 af forskellen på jeres brutto-indkomst
   • bidrags-perioden vil kun meget sjældent overstige 10 år

 

Idag er det helt klare udgangspunkt, at ægtefæller skal være selv-forsørgende
færre og færre er berettiget til ægtefællebidrag
og
perioden fastsættes i forhold til
hvordan dine fremtidsmuligheder er, for at være selv-forsørgende
derfor:
går ægtefællebidrag hen imod
at færre er berettiget til bidraget
og hvis man er berettiget, så er det i en kortere periode

 

Betalings-modellen

   • Udbetaling-Danmark kan hjælpe dig med at inddrive bidraget
   • bidrags-beløbet er fradragsberettiget for bidragsyderen
   • bidrags-beløbet er skattepligtig for bidrags-modtageren
   • bidragspligten kan bortfalde eller nedsættes til kr. 0,- hvis du flytter sammen med en samlever

 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png