DELT BOPÆL
-sådan fungerer det…

Tidligere var det sådan
at:

  • en forælder var bopælsforælder
  • en forælder var samværsforælder.

men

i det nye familieretlige system
kan forældre med fælles forældremyndighed have delt bopæl.

 

TVUNGEN DELT BOPÆL
– de første 3 måneder

Forældre, der har fælles forældremyndighed, har automatisk delt bopæl,
de første tre måneder efter de er gået fra hinanden

Det betyder,
at der ikke kan lægges bopæls-sag an, i de første 3 måneder efter I er gået fra hinanden,
i den periode betragtes I begge som bopæls-forældre

Den delte bopæl bortfalder efter 3 måneder

I 3 måneders perioden kan der dog søges om samvær,
hvis en af jer ønsker Familieretshusets afgørelse om samvær,

men der kan som sagt IKKE søges om,
at Familieretshuset skal træffe afgørelse
om barnets bopæl.

Årsagen til tvungen delt bopæl:

Den delte bopæl skal sikre, at barnet
får en blød overgangsfase
og
bevarer familielivet “status quo”
indtil de ydre omstændigheder
er faldet på plads

“er det noget sludder
– bestemt af politikere, der ikke har en døjt forstand på
hvordan 2 voksne, der er i krise (læs: skilsmisse) ofte agerer?”

“Helt klart, JA”
(men det er jo en helt anden sag)

Selvom I befinder jer
i 3 måneders perioden,
så kan I godt AFTALE, hvor barnets bopæl
skal være

Ingen regel uden undtagelse

Der er selvfølgelig aldrig en regel,
uden der også findes undtagelser

OG
der kan rejses en bopæls-sag i tilfælde af:

  1. Væsentlige hensyn til barnet taler imod den delte bopæl – fx. mistanke om vold eller seksuelle krænkelser mod barnet
  2. begge forældre fraflytter den fælles bopæl

 

EN AFTALE OM DELT BOPÆL
-efter 3 måneder

Efter 3  måneders perioden
kan I frit aftale delt bopæl

Familieretshuset kan IKKE træffe afgørelse
om delt bopæl

det er UDELUKKENDE
en aftale, I selv kan lave

I kan lave en aftale om delt bopæl,
uanset hvordan I har fordelt samværet mellem jer

I behøver altså ikke
at have aftalt en  7/7 ordning,
for at delt bopæl er en mulighed

Aftalt, delt bopæl – er enten eller

hvis I ønsker delt bopæl
og har indgået en aftale om delt bopæl,
forventes det, at I er enige om
ALT om barnet og samarbejder godt,
derfor kan Familieretshuset
IKKE træffe afgørelse
om samvær

Hvis I ikke selv kan blive enige om samværsaftalen,
og en af jer derfor har brug for
Familieretshusets afgørelse om samvær,
bortfalder den delte bopæl

Det er enten eller…

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

Aftalen behøver ikke være skriftlig,
I bestemmer hvordan aftalen skal være

Aftalen har UDELUKKENDE
betydning i jeres
indbyrdes forhold

I har mulighed for at registrere
den delte bopæl i Familieretshuset

Men,
barnet har stadig KUN
1 “rigtig adresse” (cpr.adressen),
den delte bopæl har altså
INGEN praktisk betydning

I kan betinge aftalen af,
at I ikke flytter langt fra hinanden,
-vær klar over
at du mister din andel i den delte bopæl,
hvis du ikke overholder punkterne i aftalen

Det er vigtig at du har overvejet
punkterne i aftalen aftalen grundigt,
før du indgår en aftale om delt bopæl

 

AFTALEN OPHØRER

I kan til enhver tid
bringe aftalen til ophør

Det gøres ved:

  1. I aftaler at den fælles bopæl ophører
  2. den ene forælder giver den anden forælder besked om, at aftalen ophører
  3. ved uenighed ophører aftalen først, når Familieretshuset har truffet afgørelse

 

Her kan du læse mere om SKILSMISSE

 

Læs mere om samvær

 

 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png