Skilsmisse

Skilsmisse består af tre dele. De tre dele, Statsforvaltning, Fællesbodeling og Barnets bopæl og samvær har hver sine problemstillinger, der som oftest skal løses sideløbene indenfor den samme tidsperiode.

Vi hjælper dig igennem alle skilsmissens faser med fokus på juraen i jeres skilsmisse, og har samtidig også fokus på familien.

Advokatens moralske forpligtigelse er at søge den gode afslutning på bodeling, spørgsmål om barnets bopæl og samvær m.v., til gavn for den familie, I skal være i jeres nye liv.

Vores typiske opgave er at rådgive den ene part i en skilsmisse igennem delingen af jeres fællesbo og udfærdige en bodelingsaftale, hvor I som parter har delt fællesboet lige. Eller ved bodeling tager vi selvfølgelig højde for eventuelle særejepagter m.v.

Vi holder hovedet koldt for dig under sagen – det sikrer til gengæld dig en saglig familieretlig sagsbehandling.

Statsforvaltningen

Statsforvaltningen er en uundgåelig del af din skilsmisse. Hos Statsforvaltningen foregår alt det formelle omkring din skilsmisse.

Det vil sige alt det praktiske omkring selve opløsningen af ægteskabet. Dernæst også de vilkår der skal gælde for jeres separation eller skilsmisse. Det kan fx være spørgsmålet, om den ene af jer, i en given periode, skal betale ægtefællebidrag til den anden.

Statsforvaltningen er første instans i spørgsmål omkring barnets bopæl og samværsordning med forældre.
Statsforvaltningen har forskellige tilbud om rådgivning til at nå til enighed om bopæl og samvær.

Fællesbodeling

Delingen af jeres fællesbo. Det vil sige den økonomiske del af jeres skilsmisse.

Væsentlige punkter I skal tage stilling til:

  • Hvem ejer hvilke aktiver, hvilket, dersom I har fælleseje, dybest set blot har betydning for, hvem der har ret til at udtage aktivet (dersom begge parter ønsker at udtage det samme aktiv).
  • Hvad skal der ske med jeres bolig? Ønsker en af jer, og er der økonomisk mulighed for, at en af jer skal overtage boligen (hus, lejlighed), eller skal eller skal I sælge.
  • Såfremt boligen skal sælges, hvem skal så bo der i en evt. salgsperiode. Hvordan skal boligens udgifter i en salgsperiode afholdes?
  • Opdeling af indboet, evt. oplistning af fordeling af indbo imellem jer.
  • Udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst hvor aktivernes værdier (fratrukket evt. gæld) beregnes og oplistes i de respektive bodele. En beregning af et eventuelt økonomisk mellemværende imellem jer.

Barn, bopæl og samvær

Barnets nye liv, jeres aftaler om hvor barnet skal bo og hvilken samværsordning, der passer bedst til jeres familie.

For det første skal I beslutte, hvor barnet skal bo. I kan altid selv aftale barnets bopæl, udfra det I mener, er bedst for jeres barn.

Hvis I ikke selv kan blive enige har Statsforvaltningen tilbud om vejledning og børnesagkyndig rådgivning. Statsforvaltningen kan træffe en midlertidig afgørelse og vejlede jer, men ikke træffe den endelige afgørelse om barnets bopæl. I sidste ende træffer Retten afgørelse om, hvad der vil være bedst for barnet.

Dernæst skal I beslutte, hvor meget samvær barnet skal have hos ikke-bopælsforælderen. Den beslutning afhænger af, hvor stor en rolle ikke-bopælsforælderen har spillet i barnets liv. Har I været to primære personer i barnets liv, og vil I i øvrigt kunne praktisere godt samarbejde, kunne det være en 7/7 ordning. Ellers beslutter I samvær fra 9/5 ordning til weekendsamvær hver 2. weekend. Det er et spørgsmål om, hvad der passer bedst til jer og ikke mindst barnets behov. Statsforvaltningen har tilbud om vejledning og børnesagkyndig rådgivning og træffer også afgørelse om, hvor meget samvær barnet skal med ikke-bopælsforælderen. Retten tager ikke stilling til spørgsmålet om samvær, men Statsforvaltningens afgørelse kan i stedet klages til Ankenævnet.

Endeligt træffer Statsforvaltningen afgørelse om børnebidragets størrelse og i ikrafttræden.

Vi kan bistå dig under statsforvaltningens behandling af sagen. Vi behandler dig og din sag med omhu og forståelse, så du kan koncentrere dig om at være forældre, imens vi tager os af den juridiske del. Vi ser frem til at hjælpe dig og dit barn.