Ægtefæller har kun ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn – det er ikke en ret ægtefæller med særbørn har.

Det betyder, at førstafdødes særbørn har krav på sin arv straks ved førstafdødes død.

I værste fald kan det betyde, at længstlevende ikke har råd til at blive boende i jeres fælles hus.

Ved at oprette et testamente sikrer I hinanden bedst muligt, når den ene af jer dør.

I et testamente kan I bestemme hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død. Førstafdødes børn har nemlig ikke nogen automatisk arveret efter længstlevende. Det kan I sikre i et testamente.

Fordele ved at oprette testamente:

  • Henstilling til særbørnene om at give samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo
  • Længstlevende ægtefælle kan arve op til 93,75 % efter førstafdøde
  • Familien kan beholde hus og samme levestandard
  • Beslutning om fordeling af arven efter længstlevende, evt sådan alle børn deler lige
  • Arven til børnene kan gøres til særeje