Hvad er et pantebrev? – Hvad er et ejerpantebrev? 

Når det kommer til finansiering af køb af fast ejendom, møder man begreber som pantebrev og ejerpantebrev.

Både pantebrevet og ejerpantebrevet er væsentlige inden for finansiering af køb af fast ejendom, men der væsentlige forskelle mellem de to.

Pantebrev:

Et pantebrev er en gældserklæring, der er sikret ved en ejendom. Det fungerer som et bevis på gæld og er udstedt af en kreditor (typisk en bank eller en finansiel institution) til en debitor (ejendomsejeren). Pantebrevet tjener som sikkerhed for lånet og giver kreditor ret til at foretage tvangsauktion, hvis debitor ikke kan opfylde sine forpligtelser.

Nøgleord ved et pantebrev:

 1. Beløb: Pantebrevenes beløb fastsættes normalt tilsvarende lånet.
 2. Prioritet: Pantebreve har normalt en prioritetsrækkefølge, der bestemmer, hvilket pantebrev der har førsteprioritet, hvis der er flere pantebreve på samme ejendom.
 3. Overførsel: Pantebreve kan overdrages fra en kreditor til en anden, hvilket betyder, at ejendommen stadig er underlagt det samme pantebrev, selvom ejerskabet af gælden ændrer sig.

Ejerpantebrev:

Et ejerpantebrev er et pantebrev, hvor kreditor er ejeren af ejendommen. Dette betyder, at ejeren af ejendommen fungerer som kreditoren i transaktionen. Til gengæld har långiver underpant i ejerpantebrevet. 

Et ejerpantebrev bruges fx., når huskøberen låner penge udover realkreditlånet, der typisk er sikret via et pantebrev med pant i ejendommen. Et konkret eksempel kan være, hvis huskøber fx. skal låne til udbetalingen af huset af sin bank.

Et ejerpantebrev kan også bruges til at stille sikkerhed for andre lån end dem, der angår ejendommen.

Nøgleord ved et ejerpantebrev:

 1. Selvejerskab: Ejerpantebreve indebærer, at ejendommens ejer også er kreditor. Dette betyder, at ejendommens ejer har ret til at foretage tvangsauktion i tilfælde af manglende betaling fra køberen.
 2. Overdragelse: Ligesom pantebreve, kan ejerpantebreve også overdrages fra en ejer til en anden. Dette sker normalt, når ejendommen sælges, og den nye ejer overtager både ejendommen og ejerpantebrevet.
Læs også:  Advokatforbehold når du køber bolig - Er det vigtigt?

Forskel på pantebrev og ejerpantebrev:

 • Kreditor: I et pantebrev er kreditor almindeligvis bank eller meget ofte realkredit, mens kreditor i et ejerpantebrev er ejeren af ejendommen selv.
 • Oprettelse: Et pantebrev oprettes af långiver (bank/realkredit) og udstedes til debitor (ejendomsejer), mens et ejerpantebrev oprettes af ejendommens ejer. Stiller man sikkerhed i banken med et ejerpantebrev, oprettes pantebrevet i praksis også af banken.
 • Sikkerhed: Både pantebrev og ejerpantebrev tjener som sikkerhed for et lån, med lån i en bestemt ejendom.

Betydningen af Tinglysning

Tinglysning er processen med at registrere pantebrevet og ejerpantebrevet i den rette ejendom. Ved at tinglyse et pantebrev/ejerpantebrev bliver det en del af det der er registreret offentlig på ejendommen, hvilket sikrer, at det bliver synligt for enhver, der søger oplysninger om ejendommen.

Det er med til at skabe klarhed over aktuelle pantforpligtelser der hviler på ejendommen, hvilket beskytter både kreditor og eventuelle købere af ejendommen.

Den Praktiske Proces

Tinglysning af et ejerpantebrev indebærer normalt følgende trin:

 1. Udarbejdelse af Ejerpantebrevet: Realkredit eller Bank udarbejder pantebrev eller ejerpantebrev med alle relevante detaljer, herunder beløbet af pantet og eventuelle vilkår.
 2. Tinglysning: Pantebrevet eller Ejerpantebrevet tinglyses på ejendommen. Dette sker ved Tinglysningsretten.
 3. Registrering: Når pantebrevet eller ejerpantebrevet er tinglyst, kan det ses af enhver der søger på den pågældende ejendom i tinglysningssystemet.