Hvad kan du bruge advokatforbeholdet til, når du køber bolig?
-er det nødvendigt, eller bare spild af penge…

 

Et advokatforbehold skal indsættes i købsaftalen,
sådan din advokat skal godkende købsaftalen og handlens dokumenter,
før handlen er bindende for dig

Advokaten er din højre hånd igennem handlen
og varetager udelukkende dine interesser

Med til handlens dokumenter
hører også,
at din advokat godkender

 • tinglysningen
 • refusionsopgørelsen

Advokaten følger dermed din handel
hele vejen, til du er kommet
godt frem
til din nye bolig

Derfor er det altid en god idé,
at indsætte et advokatforbehold
i købsaftalen
og samlet set
et udgiften til din egen rådgiver
rigtig godt givet ud.

Banken

En bolig – uanset om det er en lejlighed eller et hus,
er et af de dyreste aktiver vi køber:

   • der følger væsentlige økonomiske forpligtelser med
   • lån, ejendomsskat forsikring er nogle af dem
   • det er vigtigt, man har overblik, så man har råd til boligen

Det er typisk noget din bank vejleder og hjælper dig med

Ejendomsmægleren

Langt de fleste ejendomshandler sker gennem en ejendomsmægler

Det er vigtigt, du er klar over ejendomsmæglerens rolle,
han er ansat af sælger
til at sælge den bolig,
du gerne vil købe

Han er loyal overfor sælger,
og hans salær er også afhængig af,
at sælgers bolig bliver solgt
-først dér, får han sit salær

Selvfølgelig er mægler også
fair og reel overfor køber,
men
du skal vide,
at han i sidste ende,
er ansat af sælger

Din advokat gennemgår købsaftalen og sikrer, 
at aftalen ikke er urimelig for dig,
advokaten sikrer, at du er opmærksom på 
eventuelle urimelige punkter,
således de kan genovervejes,
hvis det er nødvendigt

Væsentlige mangler – og husets “tilstand”

Husets “tilstand” er et væsentligt punkt,
det er vigtigt at gennemgå huset nøje
for væsentlige mangler,
evt. lade huset gennemgå af
egen bygningsagkyndig

Når det kommer til fast ejendom,
der har været bolig for sælger,
og nu skal være bolig for køber,

så kan sælger frigøre sig fra et evt. ansvar
ved at fremlægge tilstandsrapport og el-eftersynsrapport
og tilbyde køber
at betale halvdelen af en ejerskifte-forsikring

Det kan fx. være

   • ulovlige el-installationer,
   • BBR registreringer der ikke svarer til de reelle forhold på ejendommen
   • råd i bygningsdele

-for blot at nævne nogle

Advokaten gennemgår alle handlens dokumenter 
og sikrer, at du ikke overser noget,
advokaten søger for udbedring eller tilretning fx. af BBR,
i det omfang det er nødvendigt

Sælgers oplysningspligt / Købers undersøgelses-pligt

Ansvarsfraskrivelsen gælder kun,
når sælger ikke har tilbageholdt oplysninger,
men har handlet reelt
og ikke har undladt
at oplyse køber om fx. skjulte fejl og mangler,
han har haft eller burde have haft kendskab til.

Ansvarsfraskrivelsen gælder altså ikke, hvis sælger ikke har opfyldt sin oplysningspligt,
har handlet svigagtig (givet urigtige oplysninger)
eller i øvrigt har givet køber garantier for noget bestemt.

Samtidig

-har køber også en undersøgelses-pligt
det kan altså ikke nytte noget,
at du som køber
konstaterer noget underligt/mistænkeligt,
som du ikke reagerer på

derved kan du miste din mulighed
for at gøre indsigelse
overfor fejl og mangler,
som du burde have
konstateret ved helt almindelig besigtigelse

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten når du køber bolig, er 6 hverdage,
det er en lovbestemt ret,
der betyder at
du, indenfor fristen, meddeler sælger,
at du træder tilbage fra aftalen,
og du samtidig betaler
en godtgørelse på 1 %
af købesummen

 

Fristen for din advokats godkendelse af handlen
løber sideløbende med din fortrydelsesret
men,
når du har et advokatforbehold,
kan du, hvis din advokat ikke godkender aftalen,
træde tilbage fra købsaftalen,
uden det koster godtgørelse
på 1 % af købesummen

 

Du kan læse mere om vores køberrådgivning og priser i ejendomshandler  HER

Andre har læst 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat