Indlæg af Anette Malthe

, ,

Overtagelsesdag og dispositionsdag – hvad er forskellen

XXXXXXXXXXXXXX Når du køber ny bolig, og gerne vil have nøglerne til ejendommen, før du reelt ejer den. xxxxxxx I bolighandler overgår ejendommen fra sælger til køber på overtagelsesdagen. På den samme dag erstattes den bankgaranti købers pengeinstitut har stillet, af en kontant deponering af købesummen, på en deponeringskonto i sælgers pengeinstitut. Sælgers deponeringskonto er […]

Arverækkefølgen, der modtager arv efter dig.

xxxxxxxx Hvem er dine arvinger, når du ikke har oprettet testamente. ******** Arveloven består af arveklasser. Arveklasserne bestemmer, hvem der arver dig, når du ikke har oprettet testamente. ** ***** KUN personer der indgår i arveklasserne herunder indgår i arverækkefølgen. ******* Det vil, med andre ord, sige: hvis du ønsker, en person, der ikke fremgår […]

,

Boligkøbsguiden

*    *    *    *    * Boligkøbets 5 trin *    *    *    *    * 1) Drømmeboligen: – Du har fundet drømmeboligen og er klar til at købe. Det er en stor investering  Det er vigtigt at du analyserer prisen og sammenholder den med lignende boliger i samme område. […]

,

Servitutter på ejendom

Servitutter på ejendommen    Hvad er en servitut En servitut er en byrde på ejendommen. Det vil sige, det er en begrænsning i ejerens frie råden over ejendommen. En servitut er en aftale mellem en person eller instans og ejeren af ejendommen. Servitutten indskrænker ejerens råderet over ejendommen mens den anden part opnår den aftalte […]

,

Nedgravet olietank når du køber hus

Gammel olietank når du køber hus   Hvis det viser sig, at det hus du gerne vil købe, tidligere har været opvarmet med olie, skal du være ekstra opmærksom. En gammel olietank der fx. er udskiftet med fjernvarme eller naturgas kan have været overjordisk eller være nedgravet. Det vil sige, mens den har været i […]

Hvad betyder delt bopæl?

DELT BOPÆL -sådan fungerer det. Tidligere var det sådan at: en forælder var bopælsforælder en forælder var samværsforælder. men i det nye familieretlige system kan forældre med fælles forældremyndighed have delt bopæl. TVUNGEN DELT BOPÆL – de første 3 måneder Forældre, der har fælles forældremyndighed, har automatisk delt bopæl, de første tre måneder efter de […]

, ,

Advokatforbehold når du køber bolig – Er det vigtigt?

Hvad kan du bruge advokatforbeholdet til, når du køber bolig? -er det nødvendigt, eller bare spild af penge? Et advokatforbehold skal indsættes i købsaftalen, så din advokat skal godkende købsaftalen og handlens dokumenter, før handlen er bindende for dig. Advokaten er din højre hånd igennem handlen og varetager udelukkende dine interesser. Med til handlens dokumenter […]

,

Har du krav på ægtefællebidrag?

Sådan finder du ud af, om du har krav på ægtefællebidrag Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, det er simpelthen en forpligtigelse, der følger med at blive gift. I visse tilfælde kan forpligtelsen også udstrække sig efter separationen eller skilsmissen. Ved en separation eller skilsmisse er der to vilkår, I skal blive enige om: […]