Hvad betyder delt bopæl?

Hvad betyder delt bopæl?

DELT BOPÆL
-sådan fungerer det.

Tidligere var det sådan at:

  • en forælder var bopælsforælder
  • en forælder var samværsforælder.

men i det nye familieretlige system kan forældre med fælles forældremyndighed have delt bopæl.

TVUNGEN DELT BOPÆL
– de første 3 måneder

Forældre, der har fælles forældremyndighed, har automatisk delt bopæl, de første tre måneder efter de er gået fra hinanden.

Det betyder, at der ikke kan lægges bopælssag an, i de første 3 måneder efter I er gået fra hinanden. I den periode betragtes I begge som bopælsforældre.

Den delte bopæl bortfalder efter 3 måneder.

I 3-måneders perioden kan der dog søges om samvær, hvis en af jer ønsker Familieretshusets afgørelse om samvær, men der kan som sagt IKKE søges om, at Familieretshuset skal træffe afgørelse om barnets bopæl.

Årsagen til tvungen delt bopæl:

Den delte bopæl skal sikre, at barnet får en blød overgangsfase og bevarer familielivet “status quo” indtil de ydre omstændigheder er faldet på plads.

“er det noget sludder, bestemt af politikere, der ikke har en døjt forstand på hvordan to voksne, der er i krise (læs: skilsmisse) ofte agerer?”

“Helt klart, JA”

(men det er jo en helt anden sag)

Selvom I befinder jer i 3 måneders perioden, så kan I godt AFTALE, hvor barnets bopæl skal være.

Ingen regel uden undtagelse

Der er selvfølgelig aldrig en regel, uden der også findes undtagelser. Der kan rejses en bopæls-sag i tilfælde af:

  1. Væsentlige hensyn til barnet taler imod den delte bopæl – fx. mistanke om vold eller seksuelle krænkelser mod barnet
  2. Begge forældre fraflytter den fælles bopæl

EN AFTALE OM DELT BOPÆL
-efter 3 måneder

Efter 3  måneders perioden kan I frit aftale delt bopæl. Familieretshuset kan IKKE træffe afgørelse om delt bopæl, det er UDELUKKENDE en aftale, I selv kan lave.

Læs også:  Som samlevende er I jeres egen lykkes smed - uanset om I skal "skilles", eller den ene af jer dør.

I kan lave en aftale om delt bopæl, uanset hvordan I har fordelt samværet mellem jer. I behøver altså ikke at have aftalt en  7/7 ordning, for at delt bopæl er en mulighed.

Aftalt delt bopæl er enten/eller

Hvis I ønsker delt bopæl og har indgået en aftale om det, forventes det, at I er enige om ALT om barnet og samarbejder godt, derfor kan Familieretshuset IKKE træffe afgørelse om samvær.

Hvis I ikke selv kan blive enige om samværsaftalen, og en af jer derfor har brug for Familieretshusets afgørelse om samvær, bortfalder den delte bopæl.

Det er enten/eller.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

Aftalen behøver ikke være skriftlig. I bestemmer hvordan aftalen skal være. Aftalen har UDELUKKENDE betydning i jeres indbyrdes forhold. I har mulighed for at registrere
den delte bopæl i Familieretshuset, men barnet har stadig KUN 1 “rigtig adresse” (cpr.adressen). Den delte bopæl har altså INGEN praktisk betydning.

I kan betinge aftalen af, at I ikke flytter langt fra hinanden. Vær klar over, at du mister din andel i den delte bopæl, hvis du ikke overholder punkterne i aftalen.

Det er vigtig at du har overvejet punkterne i aftalen aftalen grundigt, før du indgår en aftale om delt bopæl.

AFTALEN OPHØRER

I kan til enhver tid bringe aftalen til ophør. Det gøres ved:

  1. I aftaler, at den fælles bopæl ophører
  2. Den ene forælder giver den anden forælder besked om, at aftalen ophører
  3. Ved uenighed ophører aftalen først, når Familieretshuset har truffet afgørelse

Her kan du læse mere om SKILSMISSE

Læs mere om samvær

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png