Testamente

Har I sikret hinanden bedst muligt?

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvor du kan bestemme, hvad der skal ske med din formue, når du dør. Opretter du ikke et testamente, fordeles arven efter dig/jer efter arvelovens almindelige bestemmelser.

Det kan have afgørende betydning, at I har taget stilling til de arveretlige forhold.

De økonomiske fordele af at oprette testamente afhænger af jeres konkrete familiesituation. Er I ægtefæller, samlevende, har I fællesbørn, dine og mine børn eller er du enlig.

Derfor har vi opstillet fire former for testamenter, der afdækker de forskellige familieforhold:

 1. Testamente for ugifte samlevende med/uden børn (udvidet samlevertestamente)
 2. Testamente for ægtefæller med kun fællesbørn.
 3. Testamente for ægtefæller med særbørn + evt. fællesbørn (ligedelingstestamente efter hoveder eller efter forældergren).
 4. Testamente for enlige, med/uden børn.

1. Ugifte samlevende med/uden børn (udvidet samlevertestamente)

Hvis I lever papirløst, er I dårligt stillede, når denne ene af jer dør. Det er en udbredt misforståelse, at man efter flere års samliv får samme arveret som ægtepar. Samlevende har ikke arveret efter hinanden, og ønsker I at ændre dette, skal det gøres ved oprettelse af et testamente.

Konsekvensen vil ofte være at afdødes børn eller den nærmeste familie automatisk arver alt. I risikerer derfor at længstlevende kan være nødt til at sælge jeres fælles hjem for at realisere arven.

Testamentets indhold:

 • Bestemmelse om at I vil arve hinanden, som var I ægtefæller
 • Bestemmelse om at længstlevende skal arve mest muligt efter førstafdøde
 • Bestemmelse om samtidige dødsfald
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet
 • Bestemmelse om at testamentet også skal være gældende, såfremt I på et senere tidspunkt indgår ægteskab med hinanden.

2. Ægtefæller med fællesbørn

Selvom I er gift, arver I ikke nødvendigvis hele formuen, når førstafdøde går bort. Såfremt længstlevende ønsker at skifte med jeres fællesbørn, kan det betyde, at det ikke er muligt at blive boende i jeres fælles hus. I bør oprette et testamente, så I sikrer hinanden bedst muligt, når den ene af jer dør.

Ofte ønsker længstlevende at skifte med børnene, således de modtager deres arv fra den førstafdøde forælder. I bør derfor oprette et testamente for at sikre, at længstlevende bliver stillet bedst muligt.

Testamentets indhold:

 • Ønske om at længstlevende kan sidde i uskiftet bo
 • Bestemmelse om at længstlevende skal arve mest muligt, hvis boet efter førstafdøde skal skiftes
 • Bestemmelse om at boet ved længstlevendes død skal deles ligeligt mellem børnene
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald
 • Bestemmelse ved samlivsophævelse, separation eller skilsmisse
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet

3. Ægtefæller med særbørn og evt. fællesbørn

Man har ikke krav på at sidde i uskiftet bo med særbørn. Det betyder at særbørnene efter førstafdøde har krav til sin arv med det samme. I værste fald kan det betyde, at længstlevende ikke har råd til at blive boende i jeres fælles hus. I bør oprette et testamente, så I sikrer hinanden bedst muligt, når den ene af jer dør.

I kan bestemme, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død.

Der findes to former for ligedeling:

 1. Ligedeling efter hoveder, dvs. at alle særbørn arver lige ved længstlevendes død,
  ELLER
 2. Deling efter forældergren, således at boet deles i to dele, hvor den ene del ligedeles mellem førstafdødes børn og den anden del ligedeles mellem længstlevendes børn.

Testamentets indhold:

 • Ønske om at længstlevende kan sidde i uskiftet bo samt henstilling til særbørnene om at der gives samtykke hertil
 • Bestemmelse om at længstlevende skal arve mest muligt, hvis længstlevende skal skifte fordi særbørnene ikke ønsker at give samtykke til uskiftet bo eller hvis længstlevende ønsker at skifte
 • Bestemmelse om at boet ved længstlevendes død skal
  1. Deles ligeligt mellem alle børnene
  ELLER
  2. Boet deles efter forældergren, den ene del tilfalder førstafdødes børn og den andel del tilfalder længstlevendes børn – samt regulering af evt. allerede modtaget arv efter førstafdøde
 • Bestemmelse om samtidige dødsfald
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald
 • Bestemmelse ved samlivsophævelse, separation eller skilsmisse
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet

4. Enlige

Er du ikke gift og har du ingen børn, kan du frit bestemme, hvem der skal arve dig. Det kræver blot oprettelse af et testamente.

Testamentets indhold:

 • Bestemmelse om hvem der skal arve dig og hvordan arven skal fordeles
 • Bestemmelse om kombinationssæreje for arvingerne. Arven skal således ikke deles med en eventuel ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af skilsmisse eller samtidige dødsfald
 • Bestemmelse om tilbagekaldelse/ændring af testamentet

Testamente til faste priser

Priserne er inkl. moms men ekskl. afgift til notar eller tinglysning

TestamenteEfter eget ønske2.495,-
Børnetestamente
Inkl. 1. og 2. prioritering1.500,-
Samtykke-erklæring, når der samtidig oprettes testamente første livsarving // efterfølg. livsarvinger500,- // 250,-