Hvordan håndterer du indsigelser i inkassosagen?

En inkassosag handler om inddrivelse af skyldige beløb. Vel at mærke skyldige beløb som parterne er enige om.

Fogedretten er myndigheden når det kommer til inddrivelse af skyldige beløb. I inkassosager kan Fogedretten udelukkende behandle sager hvor skyldner ikke har fremsat indsigelser mod det skyldige beløb.

En af de meget almindelige udfordringer i inkassosager, er indsigelser fra skyldneren.

En indsigelse er en tvist eller en uenighed omkring det skyldige beløb.

Indsigelser kan variere, alt efter hvad den udsendte faktura angiver og hvilken ydelse eller vare din kunde har modtaget.

Straks en kunde/skyldner har sendt en indsigelse (klage) til dig, må betalingsprocessen standses. Tvisten/indsigelsespunktet skal afklares, inden betalingsprocessen kan fortsætte.

Hvis kunden er enig i en del af fakturaen, kan det give mening at kunden afregner den del af fakturaen der er enighed om og oplyse hvilke punkter og beløb der er uenighed om.

Det er dog ikke sikkert kunden ønsker at delbetale. Det kan være at kunden kræver, at der er enighed om det samlede krav inden der kan ske betaling.

Typiske indsigelser:

   Ø  Fakturabeløbet er for stort

   Ø  Timelønnen har været for dyr

   Ø  Der er skrevet for mange arbejdstimer på

   Ø  Der er mangler ved arbejdet

   Ø  Der er mangler ved varen

   Ø  Varen/arbejdet var forsinket og det havde stor betydning

 

Som nævnt, en indsigelse fra skyldner skal afklares før inddrivelsen kan fortsætte.

Dette uanset, om indsigelsen kommer straks der er sendt en faktura, i løbet af rykkerprocessen eller først når inddrivelsen er blevet til en inkassosag.

Læs også:  Hvad er et kompensationsgebyr i en inkassosag?

Tvisten afklares ved at bede skylder om at argumentere og dokumentere hvorfor fakturaen ikke er korrekt.

Derfra kan parterne evt. blive enige om en forligsmæssig løsning, fx et kompromis om nedslag i fakturabeløbet. Men hvis det ikke er muligt for parterne at nå til enighed, enten om betaling af hele beløbet eller om  et nedslag i fakturabeløbet, så må Retten i sidste ende tage stilling til tvisten.

I yderste konsekvens vil Retten altså skulle afsige en dom og domsbeløbet må så efterfølgende inddrives via Fogedretten.