Hvad kan du bruge advokatforbeholdet til, når du køber bolig?
-er det nødvendigt, eller bare spild af penge?

Et advokatforbehold skal indsættes i købsaftalen, så din advokat skal godkende købsaftalen og handlens dokumenter, før handlen er bindende for dig.

Advokaten er din højre hånd igennem handlen og varetager udelukkende dine interesser.

Med til handlens dokumenter hører også, at din advokat godkender:

 • tinglysningen
 • refusionsopgørelsen

Advokaten følger dermed din handel hele vejen, til du er kommet godt frem til din nye bolig. Derfor er det altid en god idé, at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen og samlet set er udgiften til din egen rådgiver rigtig godt givet ud.

Banken

En bolig, uanset om det er en lejlighed eller et hus, er et af de dyreste aktiver, vi køber, og der følger væsentlige økonomiske forpligtelser med: lån, ejendomsskat forsikring er nogle af dem. Det er vigtigt, man har overblik, så man har råd til boligen. Det er typisk noget din bank vejleder og hjælper dig med.

Ejendomsmægleren

Langt de fleste ejendomshandler sker gennem en ejendomsmægler. Det er vigtigt, du er klar over ejendomsmæglerens rolle. Han er ansat af sælger til at sælge den bolig, du gerne vil købe. Han er loyal overfor sælger, og hans salær er også afhængigt af, at sælgers bolig bliver solgt -først dér, får han sit salær.

Selvfølgelig er mægler også fair og reel overfor køber, men du skal vide, at han i sidste ende er ansat af sælger.

Din advokat gennemgår købsaftalen og sikrer, at aftalen ikke er urimelig for dig. Advokaten sikrer, at du er opmærksom på eventuelle urimelige punkter, således de kan genovervejes, hvis det er nødvendigt.

Væsentlige mangler – og husets “tilstand”

Husets “tilstand” er et væsentligt punkt. Det er vigtigt at gennemgå huset nøje for væsentlige mangler, og evt. lade huset gennemgå af egen byggesagkyndig. Når det kommer til fast ejendom, der har været bolig for sælger, og nu skal være bolig for køber, så kan sælger frigøre sig fra et evt. ansvar ved at fremlægge tilstandsrapport og el-eftersynsrapport og tilbyde køber at betale halvdelen af en ejerskifteforsikring.

Det kan fx. være:

   • ulovlige el-installationer,
   • BBR registreringer der ikke svarer til de reelle forhold på ejendommen
   • råd i bygningsdele

-for blot at nævne nogle.

Advokaten gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer, at du ikke overser noget, advokaten søger for udbedring eller tilretning fx. af BBR, i det omfang, det er nødvendigt.

Sælgers oplysningspligt / Købers undersøgelses-pligt

Ansvarsfraskrivelsen gælder kun, når sælger ikke har tilbageholdt oplysninger, men har handlet reelt og ikke har undladt at oplyse køber om fx. skjulte fejl og mangler, han har haft eller burde have haft kendskab til.

Ansvarsfraskrivelsen gælder altså ikke, hvis sælger ikke har opfyldt sin oplysningspligt, har handlet svigagtig (givet urigtige oplysninger) eller i øvrigt har givet køber garantier for noget bestemt.

Samtidig har køber også en undersøgelsespligt. Det kan altså ikke nytte noget, at du som køber konstaterer noget underligt/mistænkeligt, som du ikke reagerer på. Derved kan du miste din mulighed for at gøre indsigelse overfor fejl og mangler, som du burde have konstateret ved helt almindelig besigtigelse.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten når du køber bolig, er 6 hverdage, det er en lovbestemt ret, der betyder, at du indenfor fristen meddeler sælger, at du træder tilbage fra aftalen, og du samtidig betaler en godtgørelse på 1 % af købesummen.

Fristen for din advokats godkendelse af handlen løber sideløbende med din fortrydelsesret men, når du har et advokatforbehold, kan du, hvis din advokat ikke godkender aftalen, træde tilbage fra købsaftalen, uden det koster godtgørelsepå 1 % af købesummen.

Du kan læse mere om vores køberrådgivning og priser i ejendomshandler  HER

Andre har læst 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

 

Eller er det dobbeltkonfekt ? 

Spørgsmålet opstår, fordi det er obligatorisk, for professionelle bygherrer, der opfører bygninger til privat helårsbeboelse, at tegne en byggeskadeforsikring.

Så når du vil købe et nyere hus,  så vil huset tit have en endnu ikke udløbet byggeskadeforsikring.

Og så er det vi tænker: er det dobbeltkonfekt at tegne den ejerskifteforsikring ?

Det korte svar på, om du bør tegne en ejerskifteforsikring er: JA.

Også selvom de ejerskifteforsikring og byggeskadeforsikring ligner hinanden og langt hen ad vejen dækker de samme skader. Forsikringerne har nemlig hver sin definition på en skade, så derfor er der forskel på, hvilke skader de dækker.

Forskellen på Ejerskifte og Byggeskade -forsikring.

Ejerskifteforsikring:

En ejerskifteforsikring er ansvarsforsikring. Ejerskifteforsikringen fjerner det 10-årige skadesansvar, som ellers er placeret hos sælger.
For at få denne fordel skal sælger:

 • få udarbejdet et huseftersyn
 • få udarbejdet et eleftersyn
 • tilbyde at betale halv præmie på købers ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke kun en byggeskade. Det kan også være en skade som følge af sælgers eller tidligere ejeres brug.
Ejerskifteforsikringen dækker skader som var tilstede på handels-tidspunktet.

Byggeskadeforsikring:

Byggeskadeforsikringen løber i 10 år og inkluderer de obligatoriske eftersyn af boligen 1 og 5 år efter, at forsikringen er trådt i kraft.

En byggeskadeforsikring en forsikring som evt. træder i kraft ved skade.

Byggeskadeforsikringen har den begrænsning, at den kun dækker skader, der kan dokumenteres at være opstået som følge af et forhold, der var tilstede ved opførelsen af ejendommen.

Ejerskifteforsikringen koster selvfølgelig et beløb at tegne, og alle håber, at de aldrig får brug for den.

Men, Ejerskifteforsikring og Byggeskadeforsikring er to forskellige forsikringer, og jeg vil til enhver tid anbefale, at du tegner en ejerskifteforsikring, også selvom huset du vil købe, i forvejen er dækket af en byggeskadeforsikring.

Læs mere om vores ejendomshandler HER 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

PS

Vi er specialister i ejendomshandler, og du er selvfølgelig altid velkommen med spørgsmål om dit boligkøb.
Ring, tlf. 70707122
eller send en MAIL

En snak er altid GRATIS og uforpligtende

Et hurtigt kig i din boligs karakterbog.

Karaktererne i din nye bolig

Det er en drøm at flytte i ny bolig. Noget af det, der kan kalde os helt tilbage til virkeligheden, er de skader, der er nævnt i hus-eftersynsrapporten.

De skader, der er nævnt i rapporten, er et usikkerhedsmoment i handlen:

1) hvor omfattende er skaderne
2) hvor bekostelig er udbedring

og hvis du da ikke ligefrem selv er en eller anden form for bygnings-sagkyndig, så er de to punkter årsagen til, at det er så vigtigt, at du har din egen bygnings-rådgiver ved din side.

Den bygnings-sagkyndige, der har udfærdiget huseftersyns-rapporten for sælger, har givet de oplyste skader en karakter, alt efter hvor alvorlig skaden er.

Men rapporten siger intet om, hvad udbedringen af den enkelte skade kan koste, det er vigtigt at hæfte sig ved.

Karakter-systemet:

K0 – Kosmetiske skader
K1 – Mindre alvorlige skader
K2 – Alvorlige skader
K3 – Kritiske skader
UN – Bør undersøges nærmere

Du kan ikke ud fra en skades karakter gætte dig frem til, om udbedring er bekostelig.
Karakter-systemet siger, som nævnt, intet om prisen for udbedring, så selvom karakteren K3, står for “Kritiske skader”, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at udbedring vil være dyrt.

Der kan sagtens være K1 skader, der koster meget at udbedre, og K3 skader der ikke koster meget at udbedre.

Derfor kan det være svært at vide, hvor bekostelig udbedring af skaderne vil være, eller vide hvilke skader, der er nødvendige at udbedre her og nu, og hvilke der godt kan vente.

Det bliver selvfølgelig en uoverskuelig omkostning, hvis du skal have din egen bygnings-rådgiver med ud, hver gang du kigger på hus.

Men, når du har fundet det rigtige hus, så kan det være ufattelig godt givet ud, at ofre dit eget hus-eftersyn, der fortæller dig noget om, hvad din udgift til at udbedre skaderne bliver, og derefter prøve at forhandle dig til rette med sælger.

Du kan læse mere om vores boligrådgivning HER 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

PS

Vi er specialister i ejendomshandler, og du er selvfølgelig altid velkommen med spørgsmål om dit boligkøb.
Ring, tlf. 70707122
eller send en MAIL

En snak er altid GRATIS og uforpligtende

Bliv forhandlingens mester, når du køber ny bolig

Især når det drejer sig om fejl og skader, der er nævnt i huseftersynsrapporten.

 

Dine valgmuligheder: 

 • Afslag i købesummen
 • Udbedring

 

Selvfølgelig kan prisen på boligen også være fastsat så der allerede er taget højde for fejl og skader.  Køen af købere kan også være så lang, at forhandling ikke er en mulighed.

Huseftersynsrapporten siger noget om de synlige fejl og skader, der er i ejendommen.

Ofte vil vi som køber tænke, at den gode strategi er et afslag i prisen, for fejl og skader.

 

Den byggesagkyndige, der har udfærdiget hus-eftersyns-rapporten, har givet de oplyste fejl og mangler en karakter, alt efter hvor alvorlig den byggesagkyndige skønner fejl/manglen til at være.

Men rapporten siger ingenting om pris på udbedring, og det er vigtigt at hæfte sig ved.

Din egen bygnings-rådgiver, kan give et ret præcist bud på, hvad udbedringen vil koste.

Tit vil vi prøve at få et afslag i pris, der svarer nogenlunde til det udbedring vil koste, men måske er der en bedre idé.

Du kan forhandle med ejendomsmægleren om, at:

 • sælger sørger for udbedring inden overtagelsen
 • der udarbejdes en allonge til huseftersyns-rapporten, hvoraf det fremgår at udbedring er sket.

På den måde har du styr på, at skaden er blevet udbedret korrekt.

Du skal selvfølgelig altid overveje:

 • hvilken skade der er tale om
 • om udbedring er en mindre opgave
 • om du selv kan klare udbedringen

Hvis du selv kan stå for udbedring, er du selvfølgelig anderledes stillet, så kan det måske netop bedre betale sig at få afslag i prisen.

Kan du selv klare udbedringen – så vil du alligevel kunne forlange et afslag, som svarer til en håndværkers pris, hvorefter du selv kan udbedre skaden.

Læs mere om vores boligrådgivning, HER

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat