,

Nedgravet olietank når du køber hus

Gammel olietank når du køber hus

 

Hvis det viser sig, at det hus du gerne vil købe, tidligere har været opvarmet med olie, skal du være ekstra opmærksom.

En gammel olietank der fx. er udskiftet med fjernvarme eller naturgas kan have været overjordisk eller være nedgravet. Det vil sige, mens den har været i brug, har den enten stået over jorden eller været gravet ned et sted på grunden.

Hvis du skal købe hus med nedgravet olietank er det særligt vigtigt, at undersøge forholdene omkring tanken.

Opgravet eller sløjfet

Olietanken skal være gravet op eller korrekt og lovligt tømt og sløjfet. Meget ofte er tanken sløjfet, fordi det er en billigere løsning end at grave tanken op.

Korrekt sløjfning og afblænding vil sige, at tanken pumpes helt tør for olie, fyldes med sand og til slut at studsen svejses sammen, så det ikke længere er muligt at pumpe olie i tanken.

Det er ejerens ansvar, at opgravning eller sløjfning foretages af et autoriseret firma og at kommunen efterfølgende orienteres om opgravningen eller sløjfningen.

Det vil altså sige, at når du skal købe hus, bør kommunen ligge inde med enten opgravningsattest eller sløjfningsattest.

Handlens dokumenter

Selvom det fx. ikke fremgår af købsaftalen om der er olietank på ejendommen, så vil du på BBR-meddelelsen kunne se, om der er registreret en olietank.
Det fremgår dog ikke nødvendigvis om tanken er sløjfet og afblændet eller ej.

Hvis der er en gammel olietank på ejendommen, skal du vide hvad der er sket med tanken.
Det vil sige, hvis olietanken ikke er gravet op så skal den lokaliseres på grunden og det skal undersøges om den er korrekt sløjfet og afblændet.

Læs også:  Bør du tegne ejerskifteforsikring på et nyere hus?

Ofte har ejendomsmægleren indhentet en kopi af sløjfningsattesten fra Kommunen. Hvis attesten er ikke fremlagt i handlens bilag skal den fremskaffes.
Det kan selvfølgelig være svært for sælger, at skaffe en attest over, hvad der er sket med en gammel olietank. Måske har sælger slet ikke noget kendskab til olietanken.
Men det er væsentligt for køber, at have fuldt overblik over, hvad der er sket med olietanken. Først og fremmest af hensyn til forurening, men også af hensyn til den dag, køber selv skal sælge ejendommen.

Advokatens arbejde i et boligkøb

Hvis der ikke er fremlagt en tankattest, betinger man som advokat, sin godkendelse af handlen af, at sælger fremskaffer og fremlægger tankattest.

Alternativt vil en korrekt sløjfning for din regning, være grundlag for forhandling om et afslag i købesummen

I modsat fald kan du, som ny ejer, risikere at hænge på udgiften til korrekt afblænding eller endnu værre udgiften til oprydning efter olieforurening.

Hvis der er nedgravet olietank på grunden, er det en god ide at tegne en udvidet ejerskifteforsikring.
Den udvidede ejerskifteforsikring dækker ikke kun huset, men også grunden. Det betyder, at du har mulighed for at få dækket udgiften, hvis du en dag står med en olieforurenet grund.

 

Læs mere om boligkøb HER

Hør podcast om boligkøb HER

Andre læste om servitutter – HER

 

//
Anette Malthe Christiansen, advokat