Hvad kan du bruge advokatforbeholdet til, når du køber bolig?
-er det nødvendigt, eller bare spild af penge?

Et advokatforbehold skal indsættes i købsaftalen, så din advokat skal godkende købsaftalen og handlens dokumenter, før handlen er bindende for dig.

Advokaten er din højre hånd igennem handlen og varetager udelukkende dine interesser.

Med til handlens dokumenter hører også, at din advokat godkender:

 • tinglysningen
 • refusionsopgørelsen

Advokaten følger dermed din handel hele vejen, til du er kommet godt frem til din nye bolig. Derfor er det altid en god idé, at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen og samlet set er udgiften til din egen rådgiver rigtig godt givet ud.

Banken

En bolig, uanset om det er en lejlighed eller et hus, er et af de dyreste aktiver, vi køber, og der følger væsentlige økonomiske forpligtelser med: lån, ejendomsskat forsikring er nogle af dem. Det er vigtigt, man har overblik, så man har råd til boligen. Det er typisk noget din bank vejleder og hjælper dig med.

Ejendomsmægleren

Langt de fleste ejendomshandler sker gennem en ejendomsmægler. Det er vigtigt, du er klar over ejendomsmæglerens rolle. Han er ansat af sælger til at sælge den bolig, du gerne vil købe. Han er loyal overfor sælger, og hans salær er også afhængigt af, at sælgers bolig bliver solgt -først dér, får han sit salær.

Selvfølgelig er mægler også fair og reel overfor køber, men du skal vide, at han i sidste ende er ansat af sælger.

Din advokat gennemgår købsaftalen og sikrer, at aftalen ikke er urimelig for dig. Advokaten sikrer, at du er opmærksom på eventuelle urimelige punkter, således de kan genovervejes, hvis det er nødvendigt.

Væsentlige mangler – og husets “tilstand”

Husets “tilstand” er et væsentligt punkt. Det er vigtigt at gennemgå huset nøje for væsentlige mangler, og evt. lade huset gennemgå af egen byggesagkyndig. Når det kommer til fast ejendom, der har været bolig for sælger, og nu skal være bolig for køber, så kan sælger frigøre sig fra et evt. ansvar ved at fremlægge tilstandsrapport og el-eftersynsrapport og tilbyde køber at betale halvdelen af en ejerskifteforsikring.

Det kan fx. være:

   • ulovlige el-installationer,
   • BBR registreringer der ikke svarer til de reelle forhold på ejendommen
   • råd i bygningsdele

-for blot at nævne nogle.

Advokaten gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer, at du ikke overser noget, advokaten søger for udbedring eller tilretning fx. af BBR, i det omfang, det er nødvendigt.

Sælgers oplysningspligt / Købers undersøgelses-pligt

Ansvarsfraskrivelsen gælder kun, når sælger ikke har tilbageholdt oplysninger, men har handlet reelt og ikke har undladt at oplyse køber om fx. skjulte fejl og mangler, han har haft eller burde have haft kendskab til.

Ansvarsfraskrivelsen gælder altså ikke, hvis sælger ikke har opfyldt sin oplysningspligt, har handlet svigagtig (givet urigtige oplysninger) eller i øvrigt har givet køber garantier for noget bestemt.

Samtidig har køber også en undersøgelsespligt. Det kan altså ikke nytte noget, at du som køber konstaterer noget underligt/mistænkeligt, som du ikke reagerer på. Derved kan du miste din mulighed for at gøre indsigelse overfor fejl og mangler, som du burde have konstateret ved helt almindelig besigtigelse.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten når du køber bolig, er 6 hverdage, det er en lovbestemt ret, der betyder, at du indenfor fristen meddeler sælger, at du træder tilbage fra aftalen, og du samtidig betaler en godtgørelse på 1 % af købesummen.

Fristen for din advokats godkendelse af handlen løber sideløbende med din fortrydelsesret men, når du har et advokatforbehold, kan du, hvis din advokat ikke godkender aftalen, træde tilbage fra købsaftalen, uden det koster godtgørelsepå 1 % af købesummen.

Du kan læse mere om vores køberrådgivning og priser i ejendomshandler  HER

Andre har læst 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat