,

Har din drømmebolig gode karakterer

Karaktererne i din nye bolig

Det er en drøm at flytte i ny bolig…
Noget af det, der kan kalde os helt tilbage til virkeligheden,
er de skader, der er nævnt i hus-eftersynsrapporten.

De skader, der er nævnt i rapporten, er et usikkerhedsmoment i handlen
1) hvor omfattende er skaderne
2) hvor bekostelig er udbedring

og hvis du da ikke ligefrem selv er en eller anden form for bygnings-sagkyndig,
-så er de to punkter årsagen til, at det er så vigtigt,
at du har din egen bygningssagkyndige til at rådgive dig.

Den bygningssagkyndige, der har udfærdiget hus-eftersyns-rapporten for sælger,
har givet de oplyste skader en karakter, alt efter hvor alvorlig skaden er.

Men rapporten siger intet om, hvad udbedringen af den enkelte skade kan koste
det er vigtigt at hæfte sig ved.

Karakter-systemet:

K0 – Kosmetiske skader
K1 – Mindre alvorlige skader
K2 – Alvorlige skader
K3 – Kritiske skader
UN – Bør undersøges nærmere

Du kan ikke ud fra en skades karakter gætte dig frem til, om udbedring er bekostelig. Karakter-systemet siger, som nævnt, intet om prisen for udbedring
– SÅ selvom karakteren K3, står for “Kritiske skader”, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at udbedring vil være dyrt.

Der kan således være K1 skader, der koster meget at udbedre, og K3 skader der ikke koster meget at udbedre.

Derfor kan det være svært at vide, hvor bekostelig udbedring af skaderne vil være
– eller vide hvilke skader, der er nødvendige at udbedre her og nu, og hvilke der godt kan vente.

Det er selvfølgelig en uoverskuelig omkostning
at have sin egen bygnings-sagkyndige med ud,
hver gang man kigger på hus.

Men, når du har fundet huset, så kan det være uvurderligt godt givet ud at ofre dit eget bygnings-eftersyn
og derefter prøve at forhandle dig til rette med sælger.

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

PS

Vi er specialister i ejendomshandler, og du er selvfølgelig altid velkommen med spørgsmål om dit boligkøb.
Ring, tlf. 70707122
eller send en MAIL

En snak er altid GRATIS og uforpligtende

,

Sådan forhandler du i dit boligkøb

Forhandling er en helt naturlig del af dit boligkøb

Også når det drejer sig om de fejl og skader der er nævnt i huseftersynsrapporten 

Dine valgmuligheder: 

  • Afslag i købesummen  
  • Udbedring 

Selvfølgelig kan prisen på boligen også være fastsat således, at der allerede er taget højde for den eller de skader, der er.
Ligesom der selvfølgelig også kan stå så mange købere i kø, at forhandling er umulig.

Hus-eftersyns-rapporten siger noget om de synlige fejl og mangler, der er i ejendommen.

Ofte vil du som køber måske tænke,
at det kan være en god strategi, at forsøge at få et afslag i prisen,
for de fejl og mangler der er nævnt.

 

Den byggesagkyndige, der har udfærdiget hus-eftersyns-rapporten,
har givet de oplyste fejl og mangler en karakter, alt efter hvor alvorlig den byggesagkyndige skønner
fejl/manglen til at være.

Men rapporten siger intet om hvad udbedringen af den enkelte skade evt. kan koste
– det er vigtigt at hæfte sig ved.

Hvis du allierer dig med din egen byggesagkyndige, kan han naturligvis give et ret præcist bud på, hvad udbedringen vil koste.

Mange hus-købere prøver at få et afslag i husets pris for de skader og mangler, der er nævnt i tilstandsrapporten,
men måske er der en bedre idé.

Måske var det en bedre idé, at forhandle med mægleren om, at sælger sørger for udbedring af nærmere aftalte skader inden overtagelsen.

Og, at den byggesagkyndige, der har udarbejdet hus-eftersyns-rapporten, efterfølgende skal kvittere for, at skaden / skaderne nu er udbedret.

På den måde har du styr på, at skaden er blevet udbedret korrekt.

Du skal selvfølgelig altid overveje hvilken skade der er tale om…
om udbedring af skaden fx. er en mindre opgave, som du forventer, at du selv kan udføre.

Hvis du selv kan stå for udbedring, kan det måske bedre betale sig at få afslag i prisen.

I så fald, så er det en mulighed at forlange et afslag, som svarer til en håndværkers pris, hvorefter du selv kan udbedre skaden.

Læs mere om hvordan vi  kan hjælpe dig, HER

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat