xxxxxxxx

Hvem er dine arvinger, når du ikke har oprettet testamente.

********
Arveloven består af arveklasser. Arveklasserne bestemmer, hvem der arver dig, når du ikke har oprettet testamente.
** *****
KUN personer der indgår i arveklasserne herunder indgår i arverækkefølgen.
*******
Det vil, med andre ord, sige:

hvis

 • du ønsker, en person, der ikke fremgår af 1.,2.,3. klasse herunder, skal arve efter dig
eller
 • du ønsker, en anden fordeling af arven mellem dine arvinger – end det der fremgår af arveklasserne
xxxxx
bør du oprette et testamente, der udtrykker dine ønsker.
XXXXXXXXX
Kun når der ingen arvinger er i en arveklasse, træder næste arveklasse i kraft.
I 1. arveklasse deler de 2 persongrupper lige – i 2. og 3. arveklasse er der rækkefølge i persongrupperne.
Hvis der ikke er arvinger i hverken 1. 2. eller 3. arveklasse tilfalder arven staten.
Selvfølgelig, med mindre, der er oprettet et testamente.
* * * * * * * * * 

1. ARVEKLASSE:

I 1. arveklasse finder vi ægtefælle og børn (kun afdødes egne børn).

Ægtefælle og børn står lige, forstået på den måde, at hvis du både har børn og ægtefælle, deler de arven efter dig. Arven fordeles med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling mellem dine børn.

Hvis et barn er afgået ved døden, arver barnets børn (altså dine børnebørn) barnets andel.

Hvis du kun efterlader dig enten børn (børnebørn/oldebørn) eller ægtefælle arver de alt.

Først hvis der slet ikke er personer i 1. arveklasse træder 2. arveklasse i kraft.

2. ARVEKLASSE:

I 2. arveklasse finder vi i først forældre og derefter søskende (både hel og halvsøskende) og til sidst dine søskendes børn (nevøer og niecer).

Hvis du ikke har arvinger 1. arveklasse, altså hverken ægtefælle eller børn, (børnebørn, oldebørn), arver dine forældre. Dine forældre arver halvdelen hver.

Hvis den ene af dine forældre er afgået ved døden før dig, er den forælders børn, der arver den forælders andel af arven efter dig. Det gælder for både hel- eller halv søskende.
Hvis en eller flere søskende er afgået ved døden før dig, arver dine neveøer og niecer.

I 2. arveklasse er der som du kan se, en rækkefølge, først forældre og hvis de er afgået ved døden så søskende og sidst nevøer og niecer.

Hvis der ikke er arvinger i 1. & 2. arveklasse træder arveklasse 3 i kraft.

3. ARVEKLASSE:

I 3. arveklasse finder vi bedsteforældre, moster/morbror & faster/farbror.

Hvis du ikke har arvinger i 1. eller 2. arveklasse, arver dine bedsteforældre.

Hvis dine bedsteforældre er afgået ved døden før dig, arver dine bedsteforældres børn dig (dvs moster/morbror, faster/farbror)

Hvis der ikke er arvinger i 1.,2. eller 3. arveklasse tilfalder arven staten*********  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Selvfølgelig med mindre du har oprettet et testamente.

PERSONER DER IKKE INDGÅR I ARVEKLASSERNE:

1. Samlevende
2. Ægtefælles børn
3. Fætre og kusiner
Ønsker du at en person fra en af disse grupper skal arve, skal du oprette testamente

XXXXXXXX


Anette Malthe Christiansen, advokat

Alle parforhold slutter, enten når den ene af jer dør, eller når I vælger at gå fra hinanden

Hvis I er samlevende, kan det nemt ende i en økonomisk krise.

Lad mig forklare:

Som ægtefæller er der et stykke af vejen sørget for den økonomiske deling, og det er der fordi nogle love og bestemmelser regulerer ægtefællers deling af formue ved død og ved skilsmisse.

Det er fx. bestemmelser i:

 • arveloven
 • ægtefælleloven

men de bestemmelser gælder desværre ikke for samlevende.

Sagt på en anden måde: Uanset om samlevende par lever sammen på præcis samme fasttømrede måde som par, der er gift med hinanden og  livet i dagligdagen ikke adskiller sig det mindste fra
ægtefællers dagligdag – så er der en væsentlig forskel, netop fordi arveloven – og ægtefælleloven aldrig kommer til at gælde for samlevende.

Men der er en løsning

Der findes ingen love og regler, der fordeler aktiver og formue når samlivet ophører mellem samlevende, og det er uanset om ophøret skyldes “skilsmisse” eller død.

Samlevende er deres egen lykkes smed

Med det mener jeg, at hvis du ønsker dig økonomisk tryghed, er det eneste der kan hjælpe jer som samlevende par et dokument, vi kan også kalde det en aftale mellem jer, der regulerer og fordeler jeres aktiver og formue (hus, indbo, opsparinger, bil m.v.). Faktisk er det nærmere bestemt 2 dokumenter det ene, der træder i kraft ved død og det andet, der træder i kraft, hvis I skal “skilles”. Det siger næsten sig selv, at I kun får brug for det ene dokument (den ene aftale). Enten dør den ene af jer eller også går i fra hinanden men fuldstændig, som når I tegner en forsikring, må I forholde jer til, at I ikke kender fremtiden.

Løsningerne hedder:

 • Testamente
 • Samejekontrakt

Testamentet:

Sikrer, at I arver hinanden mest muligt og så vidt muligt som ægtefæller samt at længstlevende af jer, kan overtage indbo og bolig ligesom en ægtefælle. (I kan selvfølgelig også bestemme et andet arveforhold – her har jeg blot skrevet et eksempel på et meget almindeligt ønske)

Samejekontrakten:

Sikrer, at I har aftalt, hvordan I skal dele jeres aktiver og formue, hvis I skal skilles og har forholdt jer til, hvordan en evt. fælles bolig skal sælges m.v.

HER kan du læse mere om, hvordan I nemt opretter testamente hos os

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png

Uskiftet bo med særbørn

I det her indlæg skal du have en nem formel

Formlen på at sidde uskiftet bo med særbørn !

Ægtefæller har ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn.

Men efterlader du eller din ægtefælle sig særbørn, er det en anden sag.

Lige allerførst:
Vi arbejder med 2 slags børn, fællesbørn (jeres fælles børn), og særbørn (kun børn af den ene af jer).

Lad os forestille os det her:

For nemheds skyld laver vi vores egen lille familie.

Pia og Ole er gift og har fælleseje. De har 1 fællesbarn og 1 særbarn hver.

De lever altså i en familie med 2 voksne og 3 børn
– 1 fælles og 2 særbørn (dit/mit barn)

 

Ole afgår ved døden, Pia skal nu finde ud af, hvem der har ret til arv, og hvor meget.

 • Pias barn modtager ikke arv efter Ole.
 • Fællesbarnet kan Pia sidde i uskiftet bo med.
 • Oles barn har ret til sin arv straks.

Oles særbarn har altid som udgangspunkt krav på sin arv. Ligesom Pias særbarn ville have krav på det, hvis Pia blev førstafdøde.

Det vil altså sige, der skal udbetales arv til Oles særbarn.

Men, der er tale om en ret og ikke tvang. Derfor kan Pia og Ole, på forhånd, bede begge særbørn om samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Det gøres ved, at særbarnet underskriver en samtykkeerklæring – der er uigenkaldelig. Man beder altid alle, i vores eksempel begge særbørn, om samtykke, da man af gode grunde aldrig ved, hvem der dør først.

Hvert særbarn underskriver en erklæring (særbarnet skal være myndig, for at det er gyldigt). Derefter kan både Pia og Ole sidde i uskiftet bo, alt efter hvem af dem, der dør først og sidst.

 

Hvad så, når Pia som den sidste dør tænker du, hvordan bliver fordelingen mellem børnene så?

Og det spørgsmål er en af de største misforståelser indenfor arv, for særbørn modtager nemlig kun arv efter sin egen forælder, med mindre der er oprettet et testamente.

Tilbage i eksemplet fra før:

Pia dør, som længstlevende i deres ægteskab, og her i eksemplet, har hun siddet i uskiftet bo med fællesbarnet og Oles særbarn. En ægtefælles særbørn er ikke legale arvinger til den anden ægtefælle. Altså, er det kun børnene til den sidste ægtefælle, der dør, som arver fra boet – med mindre man har sikret førstafdødes barn ved testamente.

I vores eksempel:
Det er kun Pias børn, der arver ved Pias død – med mindre Oles barn er sikret ved et testamente.

Derfor:

Samtykkeerklæring er svaret på, hvordan man sikrer, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo med førstafdødes særbarn og Testamentet er svaret på, hvordan I sikrer fordelingen af arven efter den af jer, der dør sidst.

I Pia/Ole eksemplet ovenfor ( med 3 børn) kunne det give mening, at fordele arven efter længstlevende i 3/3:

1/3 til førstafdødes barn
1/3 til fælles-barn
1/3 til længstlevendes barn

Eller 

Det kunne give mening, at fordele arven efter længstlevende i 4/4 sådan, fælles barnet får 2/4, altså en andel fra hver af forældrene.

Og fordelingen bliver sådan:
1/4 til førstafødes barn (Oles barn)
2/4 til fælles-barn
1/4 til længstlevendes barn (Pias barn)

eller en helt tredje fordeling.

 

Kan du se det ?

På den måde sikrer du med samtykke-erklæringerne, den der dør sidst af jer og med testamentet, sikrer du barnet/børnene af den, der dør først.

 

ADVOKATENS BEDSTE RÅD:

Tænk livet færdigt – hvad sker der, når den ene dør?

Lige HER kan du sikre jeres familie med et testamente.

 

Hvis du har spørgsmål om arv og testamente i din familie
sidder vi klar til at hjælpe og rådgive dig – tlf. 70707122

 

LÆS om Fremtidsfuldmagt og hvad den kan gøre for dig

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png

 

Misforståelsen der kostede Eva 100 millioner og som alle samlevende par bør kende

Du skal møde Eva!

Eva var, i 30 år, samlevende med en kendt forfatter. Jeg fortæller dig om Eva, fordi det nemt kunne være dig, hvis du og din samlever bor sammen uden et testamente, okay måske minus SÅ mange penge, som der er i denne her historie.

Men, pengene er egentlig kun blikfang. Historien er lige så vigtig for alle os med “lidt mindre” end 100 millioner på kistebunden.

Hæng på …

Forfatteren var Stieg Larsson, du ved, ham med Millennium trilogien. Mænd der hader kvinder … osv.

Han skrev trilogien – som vi alle sammen slugte råt, og han døde pludselig som kun 50-årig i 2004, førend bøgerne nåede at blive udgivet. Senere blev de 3 bestseller bøger til 3 film, der også indbragte penge. I alt har “boet efter Stieg Larsson” tjent omkring 100 mio. danske kroner på Millennium Trilogien. 100 mio. – det er altså sindssygt mange penge

Nå men som sagt….

Eva levede sammen med Stieg, igennem 30 år. 30 år, det er længe, det er faktisk så længe, at man for længst lever sammen som fuldstændig almindelige ægtefæller. Men de var lige præcis ikke ægtefæller – de var samlevende, og desværre for Eva havde de heller ikke oprettet testamente.

Og det betød intet:

 • at Eva sagde, at hun havde været med-forfatter på dele af Trilogien, og
 • at Eva sagde, at Stieg altid havde sagt, at Trilogien skulle være deres fælles pensionsopsparing

Hun fik 0,- kroner i arv efter Stieg

Arven gik i stedet til Stieg Larssons far – og faren sidder stadig på arven den dag i dag.

Og du skal, på ingen måde, hænge dig i:

 • at, Stieg Larsson var svensk og
 • at, Stieg og Eva ikke havde børn sammen (det havde nemlig ikke gjort nogen forskel for hende)

Tilbage til dig 

Situationen er præcis den samme for dig, som samlever (uden testamente) i Danmark, og uanset om I har et eller flere fællesbørn.

Historien er de skinbarlige realiteter, når I er samlevende.

Men, tit er det ikke engang et spørgsmål, men bare noget mange tager for givet!

Samlevende par får nok en arveret (uden testamente) 

 • når vi har levet sammen i 2, 10, 25 år – eller
 • når vi har fået børn sammen

Det korte svar er NEJ. I får aldrig arveret efter hinanden uden et testamente

Lad mig forklare:

Du får som samlever ALDRIG arveret uden et testamente.

Så hvis I er samlevende, kan du virkelig være på spanden, hvis du nøjes med at håbe, at der da vist også var noget med en samlivsregel efter 2 år, eller noget med hvis man har fælles børn.

Håb bringer dig ingen vegne, det gør viden til gengæld, og nu ved du, at samlevende KUN arver hinanden med et testamente.

Det kan ikke siges tydeligt nok, at uanset:

 • hvor længe I har levet sammen
 • hvor meget I levet som et almindeligt ægtepar
 • om I har børn sammen
 • om børnene vil afstå arven til fordel for den længstlevende forælder (det kan ikke lade sig gøre)

I arver (som samlevende) KUN efter hinanden, NÅR I har oprettet et testamente. Ikke noget med men eller undtagen.

NEJ – KUN, når I har oprettet testamente – så enkelt er det!

Hemmeligheden eller fejlen, hvis vi skal kalde det det, er, at Arveloven ikke hjælper samlevende, og det vil sige, at INTET udover et testamente, kan hjælpe jer som familie.
For I er jo en familie, selvom I har valgt ikke at gifte jer, eller bare ikke har nået det, eller hvad grunden nu kan være.

Er du klar til at handle på din viden?

Opret et udvidet samlevertestamente, der sikrer, at I så vidt muligt arver hinanden som ægtefæller og samtidig sikrer, at arven efter jer deles lige mellem børnene, når længstlevende af jer dør.

Det er en løsning, der sikrer, at længstlevende af jer arver 7/8 efter førstafdøde og samtidig får ret til at udtage jeres fælles bolig og indbo – ligesom hvis I var ægtefæller.

Se hvor nemt du sikrer din familie 

 

Så nemt er det:

 • Oplys jeres navne og ønsker, enten ved at ringe til os eller i vores spørgeskema, der guider dig igennem de oplysninger, vi har brug for. Spørgeskemaet kan du udfylde pr. mail lige herunder.
 • Derefter bliver du kontaktet og rådgivet videre i forløbet.
 • Vi udfærdiger et testamenteudkast ud fra dine ønsker og sender dig det pr. mail.
 • Vi tager en snak i telefonen eller pr. mail om dine spørgsmål og/eller tilføjelser.
 • I modtager det endelige testamente med posten – i mappe og på dokumentpapir, parat til underskrift.
 • I går i Skifteretten hvor testamentet underskrives af jer, det koster et gebyr på kr. 300,-

Invester i jeres tryghed – Lige HER >>

Kærligst//
Anette Malthe Christiansen, advokat

 

Sådan er du stillet hvis du er den efterladte

Når du har læst blogindlægget, så ved du alt om:

 

 • Tvangsarv
 • Tvangsarvinger

 

Men først skal du vide: Det har ingen arveretlig betydning, om man har kontakt med sit barn eller sine børn. Et barn (en livsarving) er tvangsarving og har altid ret til at modtage sin tvangsarv.

I arveretten skelner vi mellem 2 former for arvinger:

 

 • legale arvinger
  • livsarvinger
  • tvangsarvinger
 • Testamentsarvinger

 

Lad mig forklare:

(Forudsat: afdøde har ikke oprettet testamente)

 Dine legale arvinger:

Legale arvinger er de personer, der arver, hvis du ikke har bestemt andet i et testamente. De legale arvinger er ægtefælle, børn, forældre, søskende. Legale arvinger arver kun, hvis de står i forreste række, når du dør.

Det betyder:

Ægtefælle og børn er altid i forreste række. Dine forældre og søskende arver kun, hvis du ikke har ægtefælle og/eller børn.

Forældre og søskende har ikke et krav på arv og kan gøres arveløse. Forreste række for din familie vil sige, at dine søskende ikke arver, hvis dine forældre (eller en af dem) er i live. Nevø og niece arver dig først i det tilfælde, hvor dine forældre og søskende er døde.

Dine livsarvinger:

Indenfor legale arvinger findes livsarvinger. Livsarvinger er dine børn, børnebørn, oldebørn. Efterkommere efter dig i lige linje. Livsarvinger er også altid dine tvangsarvinger og kan ikke gøres arveløse. Men, livsarvinger arver stadig kun, hvis de står i forreste række, når afdøde dør.

Det vil sige:
1)Børn
2)Børnebørn
3)Oldebørn

Et eksempel:

Et barnebarn kan kun arve efter dig, hvis barnebarnets ene forælder/dit barn er afgået ved døden. Det vil sige, hvis dit barnebarn skal kunne arve efter dig (uden du har oprettet testamente), så kræver det, at du har et barn, der er afgået ved døden før dig (barnets forælder).

 

Dine tvangsarvinger:

Livsarvinger (børn, børnebørn) er dine tvangsarvinger. Tvangsarvinger er de personer, der har ret til arv efter dig. Du kan ikke gøre tvangsarvinger arveløse, men du kan begrænse arven til tvangsarv. Det har ingen betydning hvor meget eller hvor lidt, kontakt du har med vedkommende.

Tvangsarv skal forstås som den minimumsarv, arvingen skal arve.

Dine tvangsarvinger er:

 • ægtefælle
 • børn (livsarvinger)

Du har derfor altid tvangsarvinger, når du er gift og/eller har børn. Igen gælder reglen med forreste række, børnebørn har ikke krav på tvangsarv efter dig, før dets forælder/dit barn er afgået ved døden først.

 

Når du har tvangsarvinger skelnes der mellem

 • tvangsarv
 • friarv

 

Friarven udgør den del af arven, du selv kan råde over og fx testamentere til den eller de personer eller foreninger, du ønsker. Din friarv udgør 3/4 af alt, hvad du efterlader dig.

Tvangsarven udgør den del af arven, som dine tvangsarvinger (børn & ægtefælle) har krav på.
Tvangsarven er 1/4 af alt, hvad du efterlader dig til deling mellem dine tvangsarvinger.
I den beregning er det derfor vigtigt, om du efterlader dig både ægtefælle og børn samt hvor mange børn. Fordelingen mellem ægtefælle og børn er sådan, at ægtefællen arver halvdelen, og børnene arver halvdele til deling.

Et eksempel:

Lever du i et ægteskab, hvor I har fællesbørn, og du eller din ægtefælle har et særbarn, som I aldrig har haft nogen kontakt med, så er det muligt at begrænse særbarnets arv til tvangsarv og tilgodese jeres fælles børn ved at fordele al friarv mellem dem.

Eller

Lever du i et ægteskab, hvor I har dine/mine børn, så kan I sikre længstlevendes mulighed, for at bevare det liv, I lever, ved at oprette et testamente og lade længstlevende arve mest muligt og lade dine/mine børn arve når længstlevende af jer dør.

Læs HER hvilke muligheder du har for at tage vare på dig selv og familien.

 

Hvis du også gerne vil råde over arven efter dig og sikre dig selv og din familie bedst muligt, så kan du lige nu investere i et testamente til en rigtig skarp pris:

Se hvor billigt du kan sikre dine kære  

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

logo- familieadvokater.png

 

 

Den mest udbredte misforståelse

Er du helt sikker på, at du arver din samlever – når I har levet sammen i 2 år?

Svaret er ja, hvis I har oprettet testamente eller nej – det kommer aldrig til at ske – medmindre I opretter et testamente !

Jeg møder igen og igen mennesker, der fortæller mig at: ”Når man har boet sammen i 2 år, er man stillet, som hvis man er gift.” Vi snakker altså om helt almindelige dygtige mennesker, der passer job, børn, hjem, sig selv og så videre, men som bare alligevel har fået det med reglerne for samlevende og ægtefæller helt galt i halsen. Jeg vil gerne give dig et eksempel på, HVORFOR det er fuldstændig ULOGISK, at der gælder samme regler, efter man har levet sammen i 2 år, som der gør for ægtefæller.

Der er mange juridiske grunde, men der er også en helt lavpraktiske:

I Danmark skal vi vælge noget aktivt (ægteskabet), for at vi skal dele alt med dem i lyst og nød og det er ikke nok, at vi har valgt at bo sammen.

Sat på spidsen, for at fremme forståelsen: Hvis nu vi tager 2, der bor sammen, så kan de 2 jo sådan set godt bo sammen i årevis, fordi det er praktisk, de er studerende, bor i en storby hvor der er boligmangel. Eller fordi de er kærester og den ene håber på mere og den anden ikke gør –  eller af 1000 andre årsager.

Derfor er det simpelthen ikke muligt, at samlevende pludselig bliver betragtet som ægtefolk og bliver hinanden arvinger, når de i virkeligheden bare var studiekammerater, der boede sammen i årevis.

Nu kan du godt sige: “ja men det kan man da forklare sig ud af”.
Men sådan fungerer det ikke. Hvilken instans skal træffe beslutning om, at det her par var ægteskabslignende samlevende, og det her par var bare studiekammeratlignende samlevende.

Firkantede regler (for det meste i hvert fald) det dur.

 • Samlevende arver ikke hinanden
 • Ægtefæller arver hinanden

I det moderne liv er vi for årtier siden begyndt at leve sammen med mennesker af alle mulige årsager og selvfølgelig kan du leve med en person uden at have lyst til at dele alt i lyst og nød.

DERFOR bliver du og din samlever ALDRIG betragtet som ægtefolk, uden I aktivt har valgt ægteskabet til.

De centrale forskelle er ved:

 • Skilsmisse
 • Dødsfald

Du kan læse om hvordan du og din samlever kan sikre jer og få næsten med de samme fordele, som hvis I var gift.

LIGE HER

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png

 

Styr på pensionen

4.000 Mia. KR. – Er nogle af dem dine ? 

Det er en påstand jeg har læst i en artikel og jeg tror det er rigtigt,
– mange af os har ikke sådan for alvor styr på HVORNÅR og til HVEM vores forsikrings- og pensionsmidler kommer til udbetaling.

Ifølge Danmarks Statistik,
udgør den samlede pensions-formue i Danmark 4.000 Mia. KR.
– HOLD nu K… det er mange penge.

Fordelt sådan,

 • mænd, gennemsnit har sparet 484.000 kr. op,
 • kvinder, gennemsnit har sparet kr. 357.000 op
 • OG 77 % af danskerne har sikret, at de har mere end folkepensionen at leve for – når den tid kommer.

 

En forsikrings eller pensionsordning er BARE en almindelig aftale

Noget af det vigtigste du skal vide er, at det er en almindelig aftale du indgår.

Det vil sige: almindelige aftalevilkår (betingelser) gælder for aftalen.

ALTSÅ, er det helt afgørende for at være sikker på:

HVORNÅR pengene kommer til udbetaling

Og til HVEM pengene udbetales

At du har læst betingelserne og sørger for at opfylde de betingelser, der er i aftalen …

Lad mig give dig et eksempel fra en dom:

Kort fortalt:

En mand uden børn (livsarvinger) havde begunstiget sin samlever, igennem mange år, i sin livsforsikring.
Samlevende har, ifølge arveloven, ingen arveret efter hinanden uden testamente og parret her havde ikke oprettet testamente til fordel for hinanden.
I Forsikringsbetingelserne stod imidlertid, at samlevere SKULLE have oprettet testamente til fordel for hinanden, for at kunne begunstige hinanden i forsikringen.
Idet der således ikke var nogen reelt begunstiget ifølge forsikringsaftalen, blev forsikringssummen udbetalt til mandens dødsbo. En søster var eneste arving i boet efter manden, idet samlevende jo ikke har en arveret uden at have oprettet et testamente.

Dermed blev hele forsikringssummen ikke udbetalt til samleveren men til mandens søster, UANSET at det kom frem under sagen, at det havde været en VÆSENTLIGT pointe for ham, at denne søster netop IKKE skulle begunstiges overhovedet.

I dommen var der helt konkrete forhold, der gjorde sig gældende MEN det er et godt eksempel på, at forsikringer og pensioner er almindelige aftaler OG at de betingelser man har indgået aftalen på, holder.

I sidste ende kan udbetalingen ske blandt andet ved at ”læne sig op ad” betingelserne i aftalen. Derfor er det overmåde vigtigt, at du sætter dig ind i betingelserne i aftalen, så du kan rette ind efter dem. Til syvende og sidst er det jo din forsikring eller pension og den skulle meget gerne havne der hvor du ønsker det.

Vi opsparer mange penge i forsikringer og pensioner, og i de næste indlæg vil jeg fortælle dig mere om, hvem vores nærmeste pårørende er, hvordan forsikring og pensioner deles når vi skal skilles og hvad der sker med forsikring/pension når vi dør.

 

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png