Alle parforhold slutter…
enten
når den ene af jer dør
eller når I vælger at gå fra hinanden

og hvis I er samlevende
kan det nemt ende i en økonomisk krise

Lad mig forklare

Som ægtefæller
er der et stykke af vejen sørget for
den økonomiske deling

og det er der fordi

nogle love og bestemmelser regulerer
ægtefællers deling af formue
ved død og ved skilsmisse

Det er fx. bestemmelser i:

    • arveloven
    • ægtefælleloven

men de bestemmelser gælder desværre ikke for samlevende

sagt på en anden måde

Uanset
om samlevende par lever sammen på præcis samme
fasttømrede måde
som par, der er gift med hinanden

og 
livet i dagligdagen
ikke adskiller sig det mindste fra
ægtefællers dagligdag –
så er der en væsentlig forskel

netop fordi

    • arveloven – og
    • ægtefælleloven

aldrig kommer til at gælde for samlevende

 

Men der er en løsning

 

Der findes ingen love og regler
der fordeler aktiver og formue
når samlivet ophører mellem samlevende

og det er uanset
om ophøret – skyldes

    • “skilsmisse”
     eller
    • død

 

 

Samlevende er sin egen lykkes smed

-og med det mener jeg

hvis du ønsker dig økonomisk tryghed,
er det eneste der kan hjælpe jer som samlevende par
et dokument
vi kan også kalde det en aftale mellem jer
der regulerer og fordeler jeres aktiver og formue (hus, indbo, opsparinger, bil m.v.)

faktisk er det nærmere bestemt 2 dokumenter
det ene, der træder i kraft ved død
og det andet, der træder i kraft, hvis I skal skilles

det siger næsten sig selv, at I kun får
brug for det ene dokument (den ene aftale)

 

altså
enten dør den ene af jer
eller også går i fra hinanden
men
fuldstændig som når I tegner en forsikring
må I forholde jer til, at I ikke kender fremtiden

 

Løsningerne hedder:

    • testamente
    • samejekontrakt

 

Testamentet:

sikrer, at I arver hinanden
mest muligt
og så vidt muligt som ægtefæller

og at længstlevende af jer
kan overtage indbo og bolig
ligesom en ægtefælle

(I kan selvfølgelig også bestemme et andet arveforhold – her har jeg blot skrevet et eksempel på et meget almindeligt ønske)

 

Samejekontrakten:

sikrer, at I har aftalt
hvordan I skal dele jeres aktiver og formue
hvis I skal skilles

og har forholdt jer til
hvordan en evt. fælles bolig
skal sælges m.v.

 

               HER kan du læse mere om, hvordan I nemt opretter testamente hos os

 

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png