,

Har du krav på ægtefællebidrag?

Har du krav på ægtefællebidrag?

Sådan finder du ud af, om du har krav på ægtefællebidrag

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, det er simpelthen en forpligtigelse, der følger med at blive gift. I visse tilfælde kan forpligtelsen også udstrække sig efter separationen eller skilsmissen.

Ved en separation eller skilsmisse er der to vilkår, I skal blive enige om:

 • ægtefællebidrag
 • lejebolig (overtagelse)

Før I er enige om vilkårene (eller I har modtaget en afgørelse – hvis I ikke selv kan blive enige) kan Familieretshuset ikke udfærdige en separations eller skilsmissebevilling.

Tilbage til bidraget

Hvis I ikke selv kan blive enige om, du har krav på ægtefællebidrag, træffer Familieretten afgørelse om det, og derefter træffer Familieretshuset en afgørelse om, hvor stort bidraget skal være, og hvor længe det skal betales.

Familieretten afgør, om du har ret til ægtefællebidrag

Forskellige faktorer spiller ind når Familieretten afgør om du har krav på et ægtefællebidrag og du kan nemt selv vurdere, om ægtefællebidrag
er noget, du bør overveje.

Hvis din ægtefælles indtjening er meget større end din, har du et godt udgangspunkt

4 punkter har afgørende betydning ved vurderingen af, om du har krav på ægtefællebidrag:

 • forskel i jeres indkomst
 • din årlige indtjening (som udgangspunkt) ikke overstiger kr. 320.000,-
 • ægteskabet varighed
 • som udgangspunkt har det også betydning, hvilken udsigt du har til fremtidig beskæftigelse

Det er Familierethuset, der afgør, hvor stort bidraget skal være, og hvor længe det skal betales

Det betyder, at når det er besluttet, at du har KRAV på ægtefællebidrag så er næste step:

 • bidragets størrelse
 • bidragets længde

Beregningsmodellen:

 • bidragets størrelse vil ofte udgøre 1/5 af forskellen på jeres brutto-indkomst
 • bidragsperioden vil kun meget sjældent overstige 10 år
Læs også:  Til dig, der er på vej ind i en verden med skilsmissebørn

Idag er det helt klare udgangspunkt, at ægtefæller skal være selvforsørgende. Færre og færre er berettiget til ægtefællebidrag og perioden fastsættes i forhold til, hvordan dine fremtidsmuligheder er, for at være selvforsørgende.
Derfor går ægtefællebidrag hen imod, at færre er berettiget til bidraget, og hvis man er berettiget, så er det i en kortere periode.

Betalingsmodellen

 • Udbetaling-Danmark kan hjælpe dig med at inddrive bidraget
 • Bidragsbeløbet er fradragsberettiget for bidragsyderen
 • Bidragsbeløbet er skattepligtig for bidragsmodtageren
 • Bidragspligten kan bortfalde eller nedsættes til kr. 0,- hvis du flytter sammen med en samlever

Tak fordi du læste med. Jeg håber du er blevet klogere på ægtefællebidrag.

Skal du skilles? Så kan det være, at du kan have gavn af min Facebookgruppe KLOG på skilsmisse, hvor jeg deler viden og redskaber til dig, der skal skilles.

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png