Hvad er et kompensationsgebyr i en inkassosag?

Hvad er et kompensationsgebyr?

Et kompensationsgebyr er et ekstra gebyr, som kan pålægges, når din kunde betaler for sent. Det er en kompensation for de ekstra administrative omkostninger, der er, ved at en kunde ikke betaler til tiden. 

Kompensationsgebyr opkræves uafhængig af rykkergebyr og inkassogebyr.  

Gebyret kan pålægges pr. faktura, det vil sige, ved én faktura så kan beløbet pålægges én gang, men er der to eller flere fakturaer, så kan beløbet pålægges det samme antal gange. 

Hvor stort er beløbet?

Kompensationsgebyret udgør kr. 310,- ,og er uafhængigt af, hvor stort fakturabeløbet er. Beløbet kan opkræves så snart din erhvervskunde ikke har betalt til tiden.   

Hvem kan du opkræve det overfor?

Du kan opkræve beløbet overfor dine erhvervskunder. Hvis du skal have krav på kompensationsgebyr, må din kunde altså ikke være privatperson, men skal være en virksomhed eller en forening med et CVR nr.

Hvornår kan du opkræve det?

Beløbet kan opkræves, så snart din erhvervskunde ikke har betalt til tiden.  Det vil sige dagen efter, at kundens faktura er forfaldet til betaling. Ved samme tid kan du også sende kunden en rykker og pålægge kr. 100,- i rykkergebyr. Kompensationsgebyret på kr. 310,- anføres på en linje for sig, lige som rykkergebyr og evt. renter også gør det. 

 
Læs også:  Hvordan håndterer du indsigelser i inkassosagen?