Hvad er et dødsbo?

Når vi afgår ved døden bliver vi til et dødsbo. Det sker helt automatisk i vores digitale system, straks der kobles en dødsdato til vores cpr.nr. Jens Jensen hedder ikke længere Jens Jensen, men i stedet Boet efter Jens Jensen og har både et cpr.nr. og en dødsdag.

Derefter skal det økonomiske regnskab efter den afdøde gøres op.

Det vil sige, dødsboet udgør alle de økonomiske værdier som afdøde ejede. Det kan fx være hus, sommerhus, bil, opsparing i banken m.v.

Skifteretten er den myndighed, der tager sig af den økonomiske opgørelse af dødsboet. Det gør Skifteretten på vegne af Skattestyrelsen, for at sikre, at staten er bekendt med hvem der modtager arv samt, at Staten modtager den korrekte boafgift.

Det er arvingerne efter den afdøde, der skal forestå udarbejdelse af boopgørelsen, men det er Skifteretten og i sidste ende Skattestyrelsen der godkender opgørelsen.

Det skal fremgå af boopgørelsen, hvilke arvinger der er i boet og om arven udbetales i henhold til et testamente (som afdøde havde oprettet) eller i henhold til Arveloven. Af boopgørelsen skal det også fremgå hvor meget dødsboet skal betale i boafgift. Endeligt skal det også fremgå hvor stort et beløb den enkelte arving modtager. 

Et dødsbo skal være endeligt afsluttet senest 15 måneder efter den afdødes dødsdag.

Ved opgørelsen af boets aktiver og passiver skal det besluttes om der er aktiver, det kan fx være fast ejendom og/eller en bil, der skal sælges. Hvis der er det, skal aktiverne sælges, således aktiverne bliver konverteret til penge.

Hvis der er fast ejendom i dødsboet, skal den faste ejendom administreres, indtil den bliver solgt eller alternativt overtages/købes af en eller flere af arvingerne.

Læs også:  Sådan er du stillet økonomisk, hvis DU bliver den efterladte…

Ligeledes skal dødsboets gældsforpligtelser klarlægges og afregnes med de aktuelle kreditorer.

Endeligt når alle aktiver er konverteret til penge dvs et indestående i banken og alle gældsforpligtelser er afregnet, skal boafgiften beregnes, ligesom det også skal beregnes hvilket beløb de enkelte arvinger skal have udbetalt i arv.

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere et dødsbo, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe dig, med at navigere gennem igennem processen og sikre at dødsboet gøres korrekt op.