Køberrådgivning

nøgler til huset

 • HUSK advokatforbeholdet – så er købet først bindende, når vi har godkendt handlen.
 • Vi gennemgår og godkender:
  • Alle handlens dokumenter
  • Tinglysningen
  • Refusionsopgørelsen

Køberrådgivning – fast lav pris kr. 5.800,- inkl. moms.

BOLIGADVOKAT – FAST PRIS & YDELSER

LEXJURIS Advokatfirma forestår køberrådgivning- og sælgerrådgivning, udarbejdelse af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Vi er boligadvokater og det sikrer dig kompetent sparring og rådgivning.

BOLIGKØB VIA EJENDOMSMÆGLER:

✔️ Fast lav pris kr. 5.800,- inkl. moms

✔️ Fuld køberrådgivning inkl. gennemgang og godkendelse af skøde, tinglysning og refusionsopgørelse

✔️ Vi gennemgår alle handlens dokumenter og er ved din side hele vejen gennem handlen.

✔️ Vi er uafhængige og DIN rådgiver.

*  *  *  *  *

HANDEL UDEN EJENDOMSMÆGLER:

✔️ Fast lav pris kr. 7.800,- inkl. moms

✔️ Udarbejdelse af købsaftale eller gennemlæsning af købsaftale, indhentning eller gennemlæsning af handlens dokumenter, servitutter m.v.

✔️ Udarbejdelse af skøde og digital tinglysning

✔️ Udarbejdelse af refusionsopgørelse

*  *  *  *  *

FAMILIEOVERDRAGELSE:

✔️ Fast lav pris kr. 7.800,- inkl. moms

✔️ Udarbejdelse af købsaftale, indhentning eller gennemlæsning af handlens dokumenter, servitutter m.v.

✔️ Udarbejdelse af skøde og digital tinglysning

✔️ Udarbejdelse af gældsbrev, gavebreve m.v.

✔️ Udarbejdelse af refusionsopgørelse

*  *  *  *  *

OVERDRAGELSE – 1/2 EJENDOM V/SKILSMISSE:

✔️ Fast lav pris kr. 4.500,- inkl. moms

✔️ Udarbejdelse af købsaftale, skøde, digital tinglysning

Priserne er salær inkl. moms men ekskl. gebyrer og afgift i forbindelse med tinglysning, låneoptagelse m.v.

*  *  *  *  *

Advokaten er med fra start til slut, og har kun fokus på dig.

FORLØBET I DIT BOLIGKØB:

 1. HUSK advokatforbeholdet, så er handlen først bindende når vi har godkendt handlen. Forbeholdet indsættes i købsaftalens § 11 og lyder fx. sådan: ”Nærværende handel er betinget af købers advokats godkendelse i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16, 6 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Købers rådgiver er advokat Anette Malthe Christiansen, LEXJURIS Advokatfirma, Gravene 2, 1., 8800 Viborg, am@lexjuris.dk, tlf.: 70707122”
 2. Ved underskrift af købsaftalen orienterer du/I ejendomsmægleren om, at alle handlens dokumenter skal mailes til os, når købsaftalen er underskrevet.
 3. Når købsaftalen er underskrevet, sender ejendomsmægleren købsaftalen og alle handlens dokumenter til købers advokat.
 4. Vi gennemgår alle handlens dokumenter, indhenter købers banks godkendelse af finansieringen af købet, skriver rådgiverbemærkninger til købet til dig/jer og vi har en tlf.samtale eller et møde om eventuelle betingelser og forudsætninger for endelig godkendelse af købet, overfor ejendomsmægler.
 5. Efter aftale med dig/jer sender vi godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren. I skrivelsen oplyser vi ejendomsmægler om, at godkendelsen sker under forudsætning af, at de aktuelle betingelser opfyldes og/eller accepteres.
 6. Når betingelserne er opfyldt eller eventuelt frafaldet og købers pengeinstitut også har godkendt købet, er handlen endelig.
 7. Når overtagelsesdagen nærmer sig sender ejendomsmægler udkast til skøde. Vi gennemgår og godkender skødet og beder dig/jer om at signere digitalt.
 8. Ved overtagelsestidspunktet erindrer vi jer om, at såfremt du/I ønsker at tegne ejerskifteforsikring, skal den være tegnet og betalt inden overtagelse eller dispositionsdag. Får I derudover fx. adgang til ejendommen få dage før overtagelsesdagen, er det vigtigt, at bede forsikringsselskabet bekræfte at ejerskifteforsikringen træder i kraft fra den dato du/I modtager nøglen til ejendommen.
 9. Efter tinglysning af skødet, påser vi, at sælgers hæftelser i ejendommen slettes, førend købesummen frigives til sælger.
 10. Til slut modtager vi refusionsopgørelsen fra ejendomsmægler. Vi gennemlæser og godkender den. Den afregnes mellem køber/sælger.

Fast lav pris

Alle priser er inkl. moms, men ekskl. tinglysningsafgift

KøberrådgivningEnfamiliehus/Sommerhus/Lejl.

5.800,-
Køberrådgivning
Grund 3.500,-
SelvsalgEnfamiliehus/Sommerhus/Lejl.8.600,-
Overdragelses-
erklæring samt tinglysning i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør
Enfamiliehus/Sommerhus/Lejl.4.500,-
FamilieoverdragelseEnfamiliehus/Sommerhus/Lejl.5.500,-