Køberrådgivning

 • HUSK advokatforbeholdet – så er købet først bindende, når vi har godkendt handlen.
 • Vi gennemgår og godkender:
  • Alle handlens dokumenter
  • Tinglysningen
  • Refusionsopgørelsen

Fast lav pris kr. 5.800,- inkl. moms.

Advokaten er med fra start til slut, og har kun fokus på dig.

Advokatens opgaver:

 • Uvildig køberrådgivning, med fokus på dig
 • Oplyser mægler om forudsætninger for, at handlen kan godkendes
 • Gennemgår og rådgiver om handlens dokumenter – herunder købsaftalen
 • Sikrer og kontrollerer, at sælger har fremlagt alle relevante dokumenter i forbindelse med bolighandlen
 • Sikrer, at ejendommen er som den skal være – eksempelvis at der ikke er offentlig gæld i ejendommen, at BBR registreringen svarer til de faktiske forhold på ejendommen mv.
 • Tinglysning og handlens berigtigelse i øvrigt, herunder sikring af, at købesummen ikke frigives til sælger, før handlen er anmærkningsfrit tinglyst
 • Gennemgår og godkender refusionsopgørelsen

Vi laver ikke fejl, men har selvfølgelig fuld advokatansvarsforsikring hvis uheldet skulle være ude

Pris, når der medvirker mægler:
Fast pris, kr. 5.800,- inkl. moms

Excl. tinglysningsafgift

Handel uden ejendomsmægler

Hvis sælger og køber selv har fundet hinanden, udarbejder vi købsaftale, indhenter handlens nødvendige dokumenter, tinglyser skøde samt udfærdiger refusionsopgørelse. Du har advokaten ved din side igennem hele bolighandlen.

Pris:
Fast pris, kr. 8.600,- inkl. moms

Excl. tinglysningsafgift

Professionel rådgivning i bolighandler

 • Konkurrencedygtige priser
 • Erfarne boligadvokater
 • Fuld advokatansvarsforsikring
 • Hurtig og effektiv sagsbehandling

Fast lav pris

Alle priser er inkl. moms, men ekskl. tinglysningsafgift

KøberrådgivningEnfamiliehus/Sommerhus/Lejl.

5.800,-
Køberrådgivning
Grund 3.500,-
SelvsalgEnfamiliehus/Sommerhus/Lejl.8.600,-
Overdragelses-
erklæring samt tinglysning i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør
Enfamiliehus/Sommerhus/Lejl.4.500,-
FamilieoverdragelseEnfamiliehus/Sommerhus/Lejl.5.500,-