Jeg har fortalt mine børn, hvad de har fuldmagt til, hvis det en dag skulle blive nødvendigt –

fremtid

-er det så ikke godt nok?

Det er det desværre ikke. Helt enkelt så er det sådan, at uden skriftlig fuldmagt –ingen ret til at foretage dispositioner.

Det vil altså sige

Hvis ikke der er givet en skriftlig fuldmagt til bestemte personer til at foretage klare og tydelige dispositioner, skal personen der ikke længere er ved sine fulde fem (også den person, der har en trofast ægtefælle gennem mange år) under værgemål (altså beskikkes en værge).
Det betyder, at familien nu skal samarbejde med en værge, som de muligvis ikke kender både om de økonomiske og de personlige forhold.

Helt kort – hvem og hvad…

Det gælder enhver af os (også når vi har været gift med den samme person i årtier), og for enhver økonomisk/personlig disposition, hvis vi en dag ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt, uanset om det skyldes at vi kommer ud for en ulykke eller bliver syge.

Generalfuldmagten

Tidligere skulle der en generalfuldmagt til for at give en anden person fuldmagt til at foretage økonomiske dispositioner på egne vegne.

Men der var flere udfordringer med generalfuldmagten:

  • Udfordringer med at få generalfuldmagten anerkendt i pengeinstitutter
  • Tvivl om den var gældende for personlige forhold (pleje, læge m.v., ansøge om off. tilskud)
  • Langt større usikkerhed og mulighed for misbrug (fuldmagten kan nemlig i princippet anvendes, så snart den er underskrevet)

Fremtidsfuldmagten

i 2017 fik vi fremtidsfuldmagten. Den oprettes i to step; først i tinglysningssystemet og dernæst vedkendes den for en notar (der sikrer sig, at fuldmagtsgiver er beslutningsdygtig ved oprettelsen)

De fuldmægtige

Fremtidsfuldmagten kan give fuldmagt til en person eller flere fuldmægtige i forening fx. ægtefælle og voksne børn i forening eller voksne børn i forening. Fuldmagten træder først i kraft via Familieretshuset, der gennem fuldmagtsgivers egen læge sikrer, at fuldmagtsgiver nu ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Læs også:  Når fremtidsfuldmagten sættes i kraft

Det betyder, at der ingen usikkerhed er omkring en fremtidsfuldmagt:

  • Den anerkendes fuldt ud i pengeinstitutter (og ved salg af ejendom m.v.)
  • Den anerkendes til personlige forhold (pleje, læge m.v., ansøge om off. tilskud)
  • Ingen usikkerhed – (fuldmagten kan først anvendes, når fuldmagtsgiver ikke længere er ved sine fulde fem)

HER – kan du læse mere om Fremtidsfuldmagten 

Andre har også læst dette blogindlæg

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat

medlem af:
logo- familieadvokater.png