Arverækkefølgen, der modtager arv efter dig.

xxxxxxxx

Hvem er dine arvinger, når du ikke har oprettet testamente.

********
Arveloven består af arveklasser. Arveklasserne bestemmer, hvem der arver dig, når du ikke har oprettet testamente.
** *****
KUN personer der indgår i arveklasserne herunder indgår i arverækkefølgen.
*******
Det vil, med andre ord, sige:

hvis

  • du ønsker, en person, der ikke fremgår af 1.,2.,3. klasse herunder, skal arve efter dig
eller
  • du ønsker, en anden fordeling af arven mellem dine arvinger – end det der fremgår af arveklasserne
xxxxx
bør du oprette et testamente, der udtrykker dine ønsker.
XXXXXXXXX
Kun når der ingen arvinger er i en arveklasse, træder næste arveklasse i kraft.
I 1. arveklasse deler de 2 persongrupper lige – i 2. og 3. arveklasse er der rækkefølge i persongrupperne.
Hvis der ikke er arvinger i hverken 1. 2. eller 3. arveklasse tilfalder arven staten.
Selvfølgelig, med mindre, der er oprettet et testamente.
* * * * * * * * * 

1. ARVEKLASSE:

I 1. arveklasse finder vi ægtefælle og børn (kun afdødes egne børn).

Ægtefælle og børn står lige, forstået på den måde, at hvis du både har børn og ægtefælle, deler de arven efter dig. Arven fordeles med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling mellem dine børn.

Hvis et barn er afgået ved døden, arver barnets børn (altså dine børnebørn) barnets andel.

Hvis du kun efterlader dig enten børn (børnebørn/oldebørn) eller ægtefælle arver de alt.

Først hvis der slet ikke er personer i 1. arveklasse træder 2. arveklasse i kraft.

2. ARVEKLASSE:

I 2. arveklasse finder vi i først forældre og derefter søskende (både hel og halvsøskende) og til sidst dine søskendes børn (nevøer og niecer).

Læs også:  Det her er den mest udbredte misforståelse i arveret

Hvis du ikke har arvinger 1. arveklasse, altså hverken ægtefælle eller børn, (børnebørn, oldebørn), arver dine forældre. Dine forældre arver halvdelen hver.

Hvis den ene af dine forældre er afgået ved døden før dig, er den forælders børn, der arver den forælders andel af arven efter dig. Det gælder for både hel- eller halv søskende.
Hvis en eller flere søskende er afgået ved døden før dig, arver dine neveøer og niecer.

I 2. arveklasse er der som du kan se, en rækkefølge, først forældre og hvis de er afgået ved døden så søskende og sidst nevøer og niecer.

Hvis der ikke er arvinger i 1. & 2. arveklasse træder arveklasse 3 i kraft.

3. ARVEKLASSE:

I 3. arveklasse finder vi bedsteforældre, moster/morbror & faster/farbror.

Hvis du ikke har arvinger i 1. eller 2. arveklasse, arver dine bedsteforældre.

Hvis dine bedsteforældre er afgået ved døden før dig, arver dine bedsteforældres børn dig (dvs moster/morbror, faster/farbror)

Hvis der ikke er arvinger i 1.,2. eller 3. arveklasse tilfalder arven staten*********  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Selvfølgelig med mindre du har oprettet et testamente.

PERSONER DER IKKE INDGÅR I ARVEKLASSERNE:

1. Samlevende
2. Ægtefælles børn
3. Fætre og kusiner
Ønsker du at en person fra en af disse grupper skal arve, skal du oprette testamente

XXXXXXXX


Anette Malthe Christiansen, advokat