Til dig, der er på vej ind i en verden med skilsmissebørn

Til dig der er på vej ind i verden

3 ting du skal vide noget om som skilsmisseforælder.

Jeg læste engang en artikel om, at i bopæl og samværs-sager kunne man høre advokater blive så skingre og skarpe i tonen, så man skulle tro, sagen handlede om advokatens egne børn.

Og sandt er det, at dommere i bopæl/samværs-sager, tit formaner advokaterne, alvorligt, om at holde den gode tone – før sagen går i gang.

Vi elsker vores børn – og en advokat er til fingerspidserne klar over, hvor meget der er på spil for klienten, i den her type sager.

Lidt facts om bopæl og samvær:

  • Udgangspunktet for børns samvær med forældrene findes i Forældreansvarsloven. Efter Forældreansvarsloven har børn ret til samvær og kontakt med begge forældre. Begge forældre har ansvar for, at det sker.
  • Når I flytter fra hinanden, skal I blive enige om barnets bopæl. Selvom I har et ønske om, at barnet skal bo lige meget hos jer begge, kan kun den ene af jer have bopælen.
  • Du kan ikke selv flytte barnets bopæl, det kræver accept fra den forælder, der skal være samværsforælder.
  • Hvis I ikke kan blive enige om barnets bopæl, så kan Familieretshuset hjælpe og vejlede, og i sidste instans kan Retten træffe en afgørelse om, hvor barnets bopæl skal være.
  • Selvom Retten tillægger den ene forælder barnets bopæl, har I som udgangspunkt fortsat fælles forældremyndighed. Hvor spørgsmålet tidligere omhandlede forældremyndigheden, så handler det idag om, hvor barnet skal bo.
  • I kan frit indgå en samværsaftale. Men kan I ikke blive enige om en aftale, træffer Familieretshuset en afgørelse om det, der er bedst for barnet.
  • Det er vigtigt, at I har en KLAR aftale om samvær, fast samvær, sommerferie, jul/nytår, påske, pinse, efterårsferie og vinterferie. For det første giver det dig mulighed for at gennemtvinge samvær ved Fogedretten (mere om det herunder), og for det andet vil det give færrest konflikter imellem jer.
Læs også:  Har du krav på ægtefællebidrag?

 

Familieretshuset

Familieretshuset er en del af et nyt skilsmissesystem, som skal sikre bedre forløb for børn og forældre. Det nye familieretlige system har siden 2019 forsøgt at give familierne en mere helhedsorienteret løsning, så de kun skal henvende sit ét sted.

Det nye familieretlige system består af to dele: Familieretshuset og familieretten, som ligger i byretterne.

Alle sager starter i Familieretshuset, som bl.a. sørger for oplysning af sagen, belysning af barnets perspektiv og tilbyder familierne konflikthåndtering. De mere komplekse sager, eller sager som ikke kan afgøres i Familieretshuset, sendes videre til familieretten.

I familieretten træffer en dommer afgørelser i sager, hvor konflikten er stor, og hvor der også er andre problemer i familien som fx vold eller misbrug.

Fogedretten

Hvis aftalen om samvær ikke overholdes, kan barnet kræves udleveret igennem Fogedretten.
Såfremt du vil kræve udlevering af dit barn gennem Fogedretten skal følgende være opfyldt.

  • Samværet med barnet skal være bestemt af Familieretshuset eller en domstol
  • Samværet er besluttet af jer på et møde hos Familieretshuset
  • Samværet er besluttet ved en aftale mellem jer, hvoraf det fremgår, at aftalen kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse (tvangsfuldbyrdelse, dvs. gennemtvinge sin ret)

Derfor er det MEGET afgørende, at din samværsaftale ikke bare er en løs mundtlig aftale, der ikke kan dokumenteres.

I tilfælde af samværet ikke overholdes, er det VIGTIGT, at der er en klar aftale/afgørelse, som du kan fremvise for Fogedretten og anmode dem om hjælp til at gennemtvinge samværet.

Erstatningssamvær

Hvis samværet aflyses, stort set uanset af hvilken grund, har samværsforælderen krav på erstatningssamvær.
Ønsker du erstatningssamvær skal du som samværsforælder fortælle bopælsforælderen, at du ønsker erstatningssamværet, når du får besked om aflysningen. Du skal ikke ansøge om erstatningssamvær hos Familieretshuset eller andre myndigheder.

Læs også:  Derfor skal du ALDRIG forlade dine børn

Erstatningssamvær udløses automatisk uanset aflysningsgrunden – også hvis barnet er blevet syg. Reglen om automatisk erstatningssamvær gælder kun i det løbende samvær. Det gælder ikke i enkeltstående samværsaftaler, eksempelvis samvær i ferie og helligdage eller ved overvåget samvær.

Familieretshuset har ikke mulighed for at hjælpe med at få gennemført erstatningssamværet. Hvis erstatningssamværet ikke bliver overholdt, og hvis du ønsker hjælp til at gennemtvinge samværet, skal du kontakte familieretten.

Kærligst/
Anette Malthe Christiansen, advokat
logo- familieadvokater.png