Det økonomiske opgør #1 – drop den benhårde krig…

Drop den benhårde krig

Indlægget vil behandle de grundlæggende overvejelser du skal gøre dig i forbindelse med det økonomiske opgør.

Jeg har siddet overfor folk der virkelig helt alvorligt har ment, at alt det de tog med sig ud af ægteskabet ikke var ret meget værd –
men alt det ægtefællen tog med sig til gengæld var flere halve og hele millioner værd (okay, overdrivelse fremmer forståelsen)!!

Det eneste fornuftige der er, at sige er: drop det, alt det du kan, for det koster – både økonomisk, i advokatbistand og vurderinger, OG følelsesmæssigt

Bodeling #1 af 2:

Formuefællesskab

Når du har indgået ægteskab, har du som hovedregel formuefællesskab med din ægtefælle.
Formuefællesskab er et fint ord for, at det, I hver især bringer ind i ægteskabet, bliver til jeres fælleseje.
Det vil igen sige, at I ejer det i fællesskab.
Gæld – kan man ikke hæfte for i fællesskab, med mindre man har skrevet under på det.

Skilsmisse

Det samme formuefællesskab, altså alt det I i fællesskab ejer, skal ophøre, når I skal separeres eller skilles.
Formuefællesskabet ophører i øvrigt også, hvis en af jer dør, men det er et andet indlæg.
Jeres fællesbo skal I dele 50/50, og det er som udgangspunkt ligegyldigt, om enten du eller din mand har tjent mest i jeres ægteskab og dermed også bidraget mest til jeres fælles liv.

Aktiverne

Noget af det første, du skal overveje, er, om du ønsker og ikke mindst har råd til overtage de store aktiver, det vil sige fx det fælles hus eller jeres bil.
Hvis ingen af jer ønsker at overtage hus, bil, campingvogn, trailer, osv., skal de sælges.
Uanset om du eller din ægtefælle ønsker at overtage aktiverne, eller såfremt aktiverne skal sælges i fri handel, vil det være klogt at få en vurdering.
Når det drejer sig om biler, kan du få et ret godt billede af bilens værdi ud fra mærke, årgang m.v. på Bilbasen.dk.
Med hensyn til hus eller sommerhus, vil det være klogt at få en ejendomsmæglers vurdering af, hvor meget ejendommen er værd.

Læs også:  Sådan bliver samværsaftalen som dit barn ønsker det

Indbo

Med mindre du ønsker, at skilsmissen skal trække ud i det uendelige, er der selvfølgelig en minimumsgrænse for, hvilke aktiver du skal beregne og indhente værdier på.
Og med mindre du har ægte malerier og persiske tæpper for store værdier, vil det være klogt at lave en indbodeling ud fra et rimelighedsskøn. Og med det mener jeg, at du skal forsøge at dele jeres indbo, så I begge kan være tilfredse med hver en halvdel.

I forhold til indbo er det også vigtigt at huske på, at børnenes ting ikke er indbo du og din ægtefælle skal dele. Det er børnenes indbo og forbliver sammen med børnene.
Når aktiverne og passiverne er gjort op og indboet er fordelt, skal der laves opgørelse også kaldet en bodeling. Dette vil jeg komme nærmere ind på i næste indlæg, hvor jeg også vil give et forsimplet eksempel på en bodeling.