Milimeterretfærdighed koser

Indlægget vil forklare opgørelsen af formuen ved skilsmisse og give et forsimplet eksempel på en bodeling.

Bodeling #2 af 2:

Opgørelse

Jeres netto-fællesbo er jeres nettoværdier. Det vil sige en opgørelse, hvor alle aktiverne er fratrukket passiverne. Du skal simpelthen opregne hver aktivs værdi, og er der en tilhørende gæld som der fx ofte er i en ejendom eller en bil, så skal den fratrækkes. Den værdi der er tilbage, er nettoværdien.

Der skal laves en opgørelse for hver af jer.

De sammenlagte nettoværdier er jeres netto-fællesbo.

Det er jeres nettofællesbo der skal deles 50/50.

Derefter skal jeres netto-fællesbo deles, så I får det, som svarer til halvdelen af nettofællesboet.

Det kan ofte betyde, at den ene ægtefælle har et boslodskrav imod den anden. Altså en form for udligningskrav, så begge parter har modtaget det samme beløb.

Det er kun positive beløb, der deles. I skal ikke dele negative beløb, hvorfor negative beløb skal beregnes som 0 kr. Du kan altså være så uheldig at din ægtefælle har meget mere gæld end dig, der skal trækkes fra i netto-opgørelsen.

Det kan for dig betyde, at din bodel bliver positiv med et beløb, du skal dele, og din ægtefælles beløb bliver negativ, og dermed bliver der ikke noget at dele.

Eksempel på bodeling

[Tabel indsættes her]

Det er som ovenfor nævnt at kun positive beløb skal deles, hvorfor der i dette eksempel kun skal deles hustruens bodel på 20.000 kr., hvilket giver 10.000 kr. til hver ægtefælle.
Det forhold at mandens bodel er negativ med 5.000 kr., har kun den betydning for hustruen at hun intet får af manden.
Samlet betyder eksemplet at manden har et bodlodskrav på 10.000 kr. hos hustruen.

Og ja, det kan godt føles unfair.

Det er vigtigt, at opgørelsen er skriftlig, dateret og underskrives af jer begge.

Mine næste indlæg vil handle om de forskellige omdrejningspunkter i skilsmissen, i de næste indlæg vil jeg tage fat på ægtefællebidrag.

Drop den benhårde krig

Indlægget vil behandle de grundlæggende overvejelser du skal gøre dig i forbindelse med det økonomiske opgør.

Jeg har siddet overfor folk der virkelig helt alvorligt har ment, at alt det de tog med sig ud af ægteskabet ikke var ret meget værd –
men alt det ægtefællen tog med sig til gengæld var flere halve og hele millioner værd (okay, overdrivelse fremmer forståelsen)!!

Det eneste fornuftige der er, at sige er: drop det, alt det du kan, for det koster – både økonomisk, i advokatbistand og vurderinger, OG følelsesmæssigt

Bodeling #1 af 2:

Formuefællesskab

Når du har indgået ægteskab, har du som hovedregel formuefællesskab med din ægtefælle.
Formuefællesskab er et fint ord for, at det, I hver især bringer ind i ægteskabet, bliver til jeres fælleseje.
Det vil igen sige, at I ejer det i fællesskab.
Gæld – kan man ikke hæfte for i fællesskab, med mindre man har skrevet under på det.

Skilsmisse

Det samme formuefællesskab, altså alt det I i fællesskab ejer, skal ophøre, når I skal separeres eller skilles.
Formuefællesskabet ophører i øvrigt også, hvis en af jer dør, men det er et andet indlæg.
Jeres fællesbo skal I dele 50/50, og det er som udgangspunkt ligegyldigt, om enten du eller din mand har tjent mest i jeres ægteskab og dermed også bidraget mest til jeres fælles liv.

Aktiverne

Noget af det første, du skal overveje, er, om du ønsker og ikke mindst har råd til overtage de store aktiver, det vil sige fx det fælles hus eller jeres bil.
Hvis ingen af jer ønsker at overtage hus, bil, campingvogn, trailer, osv., skal de sælges.
Uanset om du eller din ægtefælle ønsker at overtage aktiverne, eller såfremt aktiverne skal sælges i fri handel, vil det være klogt at få en vurdering.
Når det drejer sig om biler, kan du få et ret godt billede af bilens værdi ud fra mærke, årgang m.v. på Bilbasen.dk.
Med hensyn til hus eller sommerhus, vil det være klogt at få en ejendomsmæglers vurdering af, hvor meget ejendommen er værd.

Indbo

Med mindre du ønsker, at skilsmissen skal trække ud i det uendelige, er der selvfølgelig en minimumsgrænse for, hvilke aktiver du skal beregne og indhente værdier på.
Og med mindre du har ægte malerier og persiske tæpper for store værdier, vil det være klogt at lave en indbodeling ud fra et rimelighedsskøn. Og med det mener jeg, at du skal forsøge at dele jeres indbo, så I begge kan være tilfredse med hver en halvdel.

I forhold til indbo er det også vigtigt at huske på, at børnenes ting ikke er indbo du og din ægtefælle skal dele. Det er børnenes indbo og forbliver sammen med børnene.
Når aktiverne og passiverne er gjort op og indboet er fordelt, skal der laves opgørelse også kaldet en bodeling. Dette vil jeg komme nærmere ind på i næste indlæg, hvor jeg også vil give et forsimplet eksempel på en bodeling.